Đặt website làm trang chủ

Ghi nhớ website này

http://www.lhhdanang.vn

 
 
Từ khi đưa vào khai thác từ năm 2004 đến nay, đoạn tuyến đường Lò Xo đã xẩy ra nhiều vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thống kê, tính từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2018 trên đoạn tuyến đã xẩy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chế 65 người, bị thương 333 người.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Việc ký kết, triển khai các FTA thế hệ mới mang lại nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức với các quốc gia thành viên. Đó là những cơ hội và thách thức xung quanh việc mở rộng thị trường thương mại, đầu tư, lao động... đi liền với cạnh tranh gia tăng; đó là cơ hội và thách thức trong việc nâng cao chất lượng và hoàn thiện hệ thống quản trị quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh thể chế, môi trường kinh doanh... Các cơ hội và thách thức đan xen và chuyển hóa nhau, chúng phụ thuộc vào trình độ phát triển, sự năng động và chủ động hội nhập trong tham gia các FTA của các quốc gia thành viên.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Sáng ngày 18/11/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo Kỹ thuật (Hội thi) thành phố Đà Nẵng lần thứ 15, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng) năm 2019, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng (Cuộc thi) năm 2019.
Tin, ảnh: Võ Tiến Dũng, Ban KH&CN LHHĐN

 
 
Với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo trong ngành năng lượng tái tạo, cũng như nâng cao nhận thức và phát huy sáng tạo của người trẻ về phát triển bền vững, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và New Energy NEXUS Việt Nam đã quyết định tổ chức Chương trình. Sáng kiến Năng lượng Bền vững 2020 - Cuộc thi ý tưởng đầu tiên về năng lượng tái tạo dành cho sinh viên toàn quốc.
Võ Tiến Dũng - Ban Khoa học và Công nghệ

 
 
Về việc hoãn cuộc thi Sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2020 (robodnic)
Võ Tiến Dũng

 
 
Quang cảnh buổi Hội nghị
Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (Sở KHCN) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp hội Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị để trao đổi, thống nhất và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 – 2025.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã có nhận xét là người Việt giàu trực giác hơn lý luận, sáng tạo ít, nhưng bắt chước thì tài. Khi học tập cái mới của nền văn hóa khác hay thiên về bắt chước cái vỏ hình thức bên ngoài nhưng lại thiếu sự tìm hiểu chiều sâu bên trong. Khoa học và việc nghiên cứu khoa học là cái vốn chưa từng có trong văn hóa truyền thống. Nó được du nhập từ văn hóa phương Tây vào vì được xem là phương tiện cần có để thực hiện công nghiệp hóa, nhưng chưa được nghiên cứu tường tận.
Nguyễn Cửu Loan Tổng thư ký – Hội QHPTĐT Đà Nẵng

 
 
Ngày 30/6/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Trần Quốc Tuấn - Liên hiệp hội Đà Nẵng

 
 
Ban tổ chức cần tuyển tình nguyện viên cho Cuộc thi robodnic 2020
Võ Tiến Dũng

   
 

TIN MỚI NHẬN  

   Hội thảo: “Báo cáo tổng kết, đánh giá các giải pháp kỹ thuật sửa chữa, cải tạo nâng cao an toàn giao thông đèo Lò Xo”

   Hội thảo “Hội nhập Hiệp định CPTPP, EVFTA và một số nội dung liên quan”

   Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15

   CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 2020

   THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ROBODNIC 2020

   Ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2020 - 2025

 

       TRANG NHẤT  KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN

    ..::: Bản tin cập nhật ngày 13/10/2016 ...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) – Động lực phát triển kinh tế

Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung, ở thành phố Đà Nẵng nói riêng, thì doanh nghiệp nhỏ và vừa là loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế
Theo đó, loại hình doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng, nhất là tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo… Số tiền thuế và phí mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân đã nộp cho Nhà nước đã tăng 18,4 lần sau 10 năm. Sự đóng góp đã hỗ trợ lớn cho việc chi tiêu vào các công tác xã hội và các chương trình phát triển khác. Do vậy, đã tạo tạo ra 40% cơ hội cho dân cư tham gia đầu tư có hiệu quả nhất trong việc huy động các khoản tiền đang phân tán, nằm trong dân cư, để hình thành các khoản vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, tại Đà Nẵng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm 96% trong tổng số doanh nghiệp đăng ký, đóng góp vào GDP khoảng 45% và giải quyết khoảng 60% lao động toàn thành phố.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa còn tồn tại một số hạn chế cố hữu như sau:
Một là về tiếp cận vốn vay, Chính phủ đã triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ tín dụng. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này rất khiêm tốn, do rất ít các doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện không được nợ thuế quá hạn, không nợ lãi suất quá hạn. Vì vậy, khó khăn nhất vẫn là thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh.
Hai là về công nghệ, doanh nghiệp vừa và nhỏ được kỳ vọng là có thể đóng góp vào sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ, hoặc đóng vai trò là nhà cung ứng dịch vụ, sản phẩm đầu vào cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các dự án lớn của Nhà nước. Quá trình này sẽ thúc đẩy cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành trụ cột để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Tuy vậy, hiện nay, đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam chưa tham gia vào được chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, trình độ khoa học công nghệ và năng lực đổi mới trong doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam còn thấp. Tại Đà Nẵng, theo Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ của Đà Nẵng đều gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến thủy sản. Nguồn vốn của các doanh nghiệp cũng rất hạn chế, bên cạnh đó trình độ công nghệ chỉ ở mức trung bình, một số doanh nghiệp đã có sự đổi mới công nghệ nhưng cũng không đồng bộ nên chất lượng hàng hóa sản xuất cũng bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo nhân lực, thiếu lao động có tay nghề cao, chưa áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ quản lý trong quá trình sản xuất và kinh doanh (chỉ có 30% doanh nghiệp được khảo sát đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000).
Ba là, bất cập về trình độ quản lý và chất lượng nguồn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo số liệu chúng tôi có được thì số chủ doanh nghiệp có trình độ học vấn từ đại học trở lên rất thấp. Về lực lượng lao động, đến tháng 11.2015, tại Đà Nẵng, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 45%, vẫn còn nhiều lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng chưa qua đào tạo chính qui về chuyên môn kỹ thuật, phần lớn chỉ qua đào tạo ngắn hạn, cấp tốc; việc thực hiện chưa đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đã làm giảm đi chất lượng công việc trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Điều đáng chú ý là đa số các chủ doanh nghiệp, ngay cả những người có trình độ học vấn từ cao đẳng và đại học trở lên thì số người người được đào tạo về kiến thức kinh tế và quản trị doanh nghiệp, các lớp về pháp luật trong kinh doanh...chưa nhiều, điều này có ảnh hưởng lớn đến việc lập chiến lược phát triển, định hướng kinh doanh và quản lý, phòng tránh các rủi ro pháp lý của các doanh nghiệp Việt Nam.
Bốn là, năng lực tiếp cận với các chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế trong kinh doanh còn hạn chế, phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tiếp cận được hiệu quả trong quá trình hội nhập quốc tế. Để từng bước phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam gia nhập tổ chức WTO, Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các chính sách pháp luật, có thể nói hệ thống pháp luật trong kinh doanh ngày càng hoàn thiện, tuy nhiên, năng lực tiếp cận với các văn bản và hệ thống chính sách pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều hạn chế. Việc tiếp cận hạn chế này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, phần khách quan do nội tại nền kinh tế nước ta như cải cách hành chính diễn ra còn chậm, chính sách kinh tế vĩ mô thiếu ổn định,..., tuy nhiên, phần lớn là do chủ quan các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự tìm hiểu các chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế để nâng cao năng lực của chính mình trong kinh doanh. Đây là vấn đề rất đáng lưu tâm, đòi hỏi cả Nhà nước và doanh nghiệp phải có những giải pháp nhằm thay đổi tăng cường năng lực tiếp cận với các thông tin, chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế trong kinh doanh cho doanh nghiệp.
Từ thực tiễn phát triển, chúng tôi nhận thấy vấn đề cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay là: làm thế nào để việc ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung các văn bản pháp lý về chính sách liên quan đến doanh nghiệp phải theo hướng tạo những điều kiện thông thoáng nhất cho doanh nghiệp hoạt động? làm thế nào để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận đầy đủ kịp thời thông tin chính sách, pháp luật được Nhà nước các cấp ban hành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa? Làm thế nào để công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp mang lại hiệu qủa thiết thực?
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Và, mô hình tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng cần phải nâng cao vai trò của các SME không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm mà sẽ trở thành động lực của thành phố Đà Nẵng trong phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Huỳnh Phước - PCT- Liên hiệp các Hội KH&KT tp. Đà Nẵng
 Về trang chủ  In bản tin  Gửi tin cho bạn bè

 Xem các tin khác:

 Hội thảo “An toàn thực phẩm đối với sức khỏe người dân” tại Đà Nẵng (19/05)
 Hội thảo “Văn hóa giao thông với văn minh đô thị” tại Đà Nẵng (19/05)
 Hội thảo “Ứng dụng trường năng lượng sinh học trong việc tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người” (15/04)
 Khai mạc Tuần lễ Quốc gia Khoa học và Công nghệ lần thứ I (12/05)
 Lời giải nào cho hiện tượng “thần giao cách cảm”? (theo Vusta.vn) (12/09)
 Bách khoa thư Hà Nội - Công trình khoa học kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (21/06)

 

Xem tin ngày:

 
Khảo sát đơn vị có công trình đoạt giải nhì

Đà Nẵng có 4 Công trình đoạt giải thướng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019

     
<i>Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải</i>.

Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12, Giải thưởng sáng tạo KH &CN năm 2013....

     

Phát động Giải thưởng Hồ Nghinh lần thứ I

     
Ông Huỳnh Văn Ngộ - PGĐ Sở Khoa học & Công nghệ, Phó BTC Giải thưởng TP, phát biểu tại hội nghị.

Triển khai Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2011

     

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO: CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

     

Tập huấn “Kỹ thuật chế tạo robot” cho học sinh trung học phổ thông

     

Hội thảo khoa học “Giải pháp nào cho giao thông thông minh Đà Nẵng”

     

Vinh danh các Nhà hoạt động KHCN tiêu biểu.

     

Y - DƯỢC HỌC - SỨC KHOẺ

An toàn thực phẩm

     

Mỹ chế tạo gan từ tế bào chuột

     
Bệnh nhân chờ KCB theo thẻ BHYT

Xã hội hóa bảo hiểm y tế

     

NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở khu vực miền Trung & Tây nguyên lần thứ II năm 2019

     
Ảnh minh họa

Sử dụng phân bón để diệt cỏ - tốt cho cây, thân thiện môi trường

     

Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

     

Nhân giống vô tính, trồng thành công sâm Ngọc Linh

     

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Việt Nam lần đầu giải mã hoàn chỉnh hệ gen cây lúa (Theo vusta.vn)

     
Chỉ cần gạt bóng đèn sang trái hoặc phải, lượng ánh sáng sẽ được điều chỉnh theo ý muốn của bạn.

‘Đèn đòn bẩy’ điều khiển độ sáng

     

Thay thế chất bán dẫn bằng sợi quang

     

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN

Hội thảo “An toàn thực phẩm đối với sức khỏe người dân” tại Đà Nẵng

     

Hội thảo “Văn hóa giao thông với văn minh đô thị” tại Đà Nẵng

     

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) – Động lực phát triển kinh tế

     

Hội thảo “Ứng dụng trường năng lượng sinh học trong việc tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người”

     
 

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nhập từ khoá cần tra cứu thông tin:

Chọn:

   

SỰ KIỆN NỔI BẬT

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2020 (ROBODNIC)

CHỦ ĐỀ VÀ LUẬT THI ĐẤU CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG 2020

MẪU PHIẾU KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBODNIC 2020

THỎA THUẬN HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ (Giai đoạn 2020 - 2025)

THÔNG BÁO Số: 245/TB-LHH Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng khoá VI, nhiệm kỳ 2020 –2025

Thông báo về chức danh, chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ Tịch và Tổng thư ký của cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tp Đà Nẵng Khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phần 2: Các báo cáo tham luận Đại hội VI- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ĐN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bản vẽ phân chia khu vực sân thi đấu và đĩa chứa bóng Robodnic 2020

Bản thiết kế sân Robodnic 2020

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16 (2019 - 2020)

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 16 (2020 - 2021)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bạn đánh giá website này của Liên hiệp hội như thế nào?
 
Giao diệp đẹp
Nội dung phong phú
Dễ tra cứu thông tin
Bình thường

XEM LỊCH VẠN SỰ

LIÊN KẾT WEBSITE

THÔNG TIN ONLINE

Tổng số người đã truy cập: 2432831 lần xem

  Số người đang truy cập: 9
 

© Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ: Số 05 đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3539322 - Email: lhhdanang@gmail.com

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn