Đặt website làm trang chủ

Ghi nhớ website này

http://www.lhhdanang.vn

 
 
Từ khi đưa vào khai thác từ năm 2004 đến nay, đoạn tuyến đường Lò Xo đã xẩy ra nhiều vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thống kê, tính từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2018 trên đoạn tuyến đã xẩy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chế 65 người, bị thương 333 người.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Việc ký kết, triển khai các FTA thế hệ mới mang lại nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức với các quốc gia thành viên. Đó là những cơ hội và thách thức xung quanh việc mở rộng thị trường thương mại, đầu tư, lao động... đi liền với cạnh tranh gia tăng; đó là cơ hội và thách thức trong việc nâng cao chất lượng và hoàn thiện hệ thống quản trị quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh thể chế, môi trường kinh doanh... Các cơ hội và thách thức đan xen và chuyển hóa nhau, chúng phụ thuộc vào trình độ phát triển, sự năng động và chủ động hội nhập trong tham gia các FTA của các quốc gia thành viên.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Sáng ngày 18/11/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo Kỹ thuật (Hội thi) thành phố Đà Nẵng lần thứ 15, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng) năm 2019, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng (Cuộc thi) năm 2019.
Tin, ảnh: Võ Tiến Dũng, Ban KH&CN LHHĐN

 
 
Với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo trong ngành năng lượng tái tạo, cũng như nâng cao nhận thức và phát huy sáng tạo của người trẻ về phát triển bền vững, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và New Energy NEXUS Việt Nam đã quyết định tổ chức Chương trình. Sáng kiến Năng lượng Bền vững 2020 - Cuộc thi ý tưởng đầu tiên về năng lượng tái tạo dành cho sinh viên toàn quốc.
Võ Tiến Dũng - Ban Khoa học và Công nghệ

 
 
Về việc hoãn cuộc thi Sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2020 (robodnic)
Võ Tiến Dũng

 
 
Quang cảnh buổi Hội nghị
Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (Sở KHCN) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp hội Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị để trao đổi, thống nhất và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 – 2025.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã có nhận xét là người Việt giàu trực giác hơn lý luận, sáng tạo ít, nhưng bắt chước thì tài. Khi học tập cái mới của nền văn hóa khác hay thiên về bắt chước cái vỏ hình thức bên ngoài nhưng lại thiếu sự tìm hiểu chiều sâu bên trong. Khoa học và việc nghiên cứu khoa học là cái vốn chưa từng có trong văn hóa truyền thống. Nó được du nhập từ văn hóa phương Tây vào vì được xem là phương tiện cần có để thực hiện công nghiệp hóa, nhưng chưa được nghiên cứu tường tận.
Nguyễn Cửu Loan Tổng thư ký – Hội QHPTĐT Đà Nẵng

 
 
Ngày 30/6/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Trần Quốc Tuấn - Liên hiệp hội Đà Nẵng

 
 
Ban tổ chức cần tuyển tình nguyện viên cho Cuộc thi robodnic 2020
Võ Tiến Dũng

   
 

TIN MỚI NHẬN  

   Hội thảo: “Báo cáo tổng kết, đánh giá các giải pháp kỹ thuật sửa chữa, cải tạo nâng cao an toàn giao thông đèo Lò Xo”

   Hội thảo “Hội nhập Hiệp định CPTPP, EVFTA và một số nội dung liên quan”

   Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15

   CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 2020

   THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ROBODNIC 2020

   Ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2020 - 2025

 

       TRANG NHẤT  TIN TỪ LIÊN HIỆP HỘI

    ..::: Bản tin cập nhật ngày 16/04/2020 ...

DỰ THẢO - BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp hội Đà Nẵng) là sự kiện quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và kỹ thuật đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Đại hội đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Liên hiệp Hội và phong trào đổi mới sáng tạo Đà Nẵng. Đại hội diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng,thời điểm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh chóng và tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.Đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá đúng những kết quả hoạt động và những tồn tại hạn chế của Liên hiệp hội Đà Nẵng khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời đxác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ VI (2020 – 2025), bầu ra Ban Chấp hành mới, đại diện cho đội ngũ trí thức KH - CN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả hoạt động khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Năm năm qua, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp hội Đà Nẵng lần thứ V, hoạt động của Liên hiệp hội Đà Nẵng và các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả thực hiện Nghị quyết trên các mặt cụ thể như sau:
1. Công tác tổ chức
Trên cơ sở hiệp thương rộng rãi, Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Liên hiệp hội Đà Nẵng đã bầu Ban Chấp hành gồm 59 người, Ban Thường vụ 19 người, Ban Kiểm tra 03 người. Thường trực Liên hiệp hội gồm: Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch. Sau đó bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng.
Hiện nay, cơ quan thường trực Liên hiệp hội Đà Nẵng có 05 biên chế và 10 định suất lao động, được tổ chức thành 5 phòng, ban: Văn phòng, Ban Khoa học và Công nghệ, Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Ban Tuyên truyền – Đối ngoại, Ban Tài chính – Kế toán. Hoạt động của chi bộ, công đoàn cơ quan thường trực luôn gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng đoàn, của Thường trực Liên hiệp hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Liên hiệp hội Đà Nẵng.
Ngoài việc chú trọng xây dựng, ban hành các quy chế hoạt động, Đảng đoàn và lãnh đạo Liên hiệp hội Đà Nẵng còn quan tâm cử cán bộ, chuyên viên tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên hiệp hội. Do đó, hoạt động của cơ quan thường trực Liên hiệp hội Đà Nẵng ngày càng ổn định, nền nếp, chất lượng các hoạt động từng bước được nâng cao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung.
Năm 2015, Liên hiệp hội Đà Nẵng có 32 Hội thành viên, 12 trung tâm trực thuộc, với hơn 10 ngàn hội viên. Đến năm 2020, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã có 35 Hội thành viên, với hơn 150 ngàn hội viên (kết nạp thêm ba Hội thành viên: Hội chiếu sáng Đà Nẵng, Chi hội Khoa học hành chính Đà Nẵng và Hội thiết bị y tế Đà Nẵng). Sau quá trình tập trung kiện toàn củng cố, đã giải thể 06 trung tâm(1). Trong suốt nhiệm kỳ, Thường trực Liên hiệp hội Đà Nẵng đã chủ động đôn đốc, chỉ đạo các Hội thành viên củng cố tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động, nhất là các Hội thành viên đến kỳ đại hội. Cùng với việc củng cố và phát triển tổ chức của cả hệ thống, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên hiệp hội đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới phương thức chỉ đạo các hoạt động của cả hệ thống Liên hiệp hội, duy trì các cuộc họp theo đúng Điều lệ quy định.
Qua theo dõi và đánh giá, có khoảng 70% Hội thành viên hoạt động tốt và khá; khoảng 15% Hội thành viên hoạt động yếu, có 02 Hội thành viên không củng cố được tổ chức và không còn hoạt động là Chi hội sở hữu trí tuệ và Chi hội điện lực Công ty truyền tài Điện 2.
Nhờ tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức trong toàn hệ thống nên các hoạt động từ cơ quan Liên hiệp hội Đà Nẵng đến các Hội thành viên được liên tục duy trì, đẩy mạnh, góp phần nâng cao vai trò, vị trí Liên hiệp hội Đà Nẵng trong đời sống chính trị thành phố.
2. Hoạt động chính trị - xã hội
Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn thành phố, Liên hiệp hội Đà Nẵng luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, tinh thần vì cộng đồng, tính trung thực trong hoạt động khoa học và đạo đức nghề nghiệp của giới trí thức. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội Đà Nẵng tập trung vào một số nội dung: Triển khai quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các


(1) Viện nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực Thái Bình Dương; Trung tâm thông tin và phát triển tài nguyên môi trường; Trung tâm hành động vì môi trường; Trung tâm Trường sinh học; Trung tâm phát triển bền vững; Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ.
chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là đi sâu nghiên cứu, quán triệt NQ. Đại hội XII của Đảng, NQ. Trung ương 4 khóa XII, NQ. Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXI, NQ. số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,… Liên hiệp hội tổ chức nhiều sinh hoạt chính trị, các cuộc họp lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN đối với các chủ trương, chính sách, các chương trình, kế hoạch, các đề án, dự án về xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Nhân kỷ niệm 20 năm TP. Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, Liên hiệp hội Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức Lễ vinh danh những “Nhà hoạt động KH&CN tiêu biểu” (giai đoạn 01/10/1997 - 01/01/2017) đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp quản lý, nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, góp phần xây dựng và phát triển thành phố, được lãnh đạo thành phố và đội ngũ trí thức KH&CN ghi nhận và đánh giá cao.
Liên hiệp hội Đà Nẵng đăng cai và phối hợp với Liên hiệp hội Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động, nổi bật như: Hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hội thảo quốc gia “Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; hội nghị tập huấn về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp hội các tỉnh miền Trung – Tây nguyên. Tích cực tham gia các hoạt động do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức, như: các hội nghị Hội đồng Trung ương, các hội nghị giao ban Liên hiệp hội toàn quốc, các hội nghị tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu, các hội nghị tập huấn, hội thảo…
Thực hiện chỉ đạo của Liên hiệp hội Việt Nam, của Thành ủy Đà Nẵng, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của BCHTW Đảng (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/04/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Qua báo cáo tổng kết, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã đề xuất, kiến nghị với trung ương và thành phố nhiều giải pháp nhằm xây dựng, phát huy đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới. Chuẩn bị nội dung và tham dự buổi làm việc của Thành uỷ Đà Nẵng với Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về khoa học, công nghệ, môi trường, công tác trí thức tại thành phố Đà Nẵng theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức. Xây dựng báo cáo và tham gia buổi làm việc của Sở Nội Vụ thành phố với Đoàn khảo sát Bộ Nội vụ về xây dựng Đề án “Đánh giá tình hình hoạt động 5 năm gần đây của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam”.
Là thành viên của UBMTTQVN thành phố, đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN trên địa bàn thành phố, Liên hiệp hội Đà Nẵng đặc biệt chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN thông qua các Hội thành viên, trung tâm, đơn vị trực thuộc; thực hiện vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng, giữa Đảng với trí thức; cùng với các tổ chức thành viên khác của UBMTTQVN thành phố, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Liên hiệp hội thành phố tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động do UBMTTQVN thành phố phát động, như phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đóng góp các loại quỹ, … Liên hiệp hội giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện vai trò “giám sát và phản biện xã hội” – một chức năng quan trọng của UBMTTQVN thành phố.
Các Hội thành viên đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ kinh phí để cấp phát học bổng cho sinh viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, học sinh, sinh viên có hành cảnh khó khăn; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân…(2)
Nhờ bám sát các chủ trương, chính sách, các chương trình, mục tiêu của thành phố nên hoạt động chính trị - xã hội của Liên hiệp hội thành phố trong nhiệm kỳ V đạt được những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức chính trị - xã hội, ổn định tư tưởng của đội ngũ trí thức KH&CN trên địa bàn thành phố.
3. Hoạt động nghiên cứu, sáng tạo – khởi nghiệp, chuyển giao ứng dụng KH-KT vào sản xuất và đời sống
Tập trung triển khai các dự án, các chương trình giúp Hòa Vang xây dựng nông thôn mới, như: Chuyển giao hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi theo công nghệ Dewatt; tư vấn hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ giống chè dây cho nông dân; tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ con giống Gà Đông tảo; tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật ươm trồng cây Keo Tai tượng; chuyển giao công nghệ “Sấy bánh tráng tận dụng không khí nóng từ lò tráng bánh”; chuyển giao hệ thống Điện bằng năng lượng mặt trời cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang... Những hoạt động trên đã đem lại những hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội,


(2) Hội Khuyến học thành phố vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí hàng trăm tỷ đồng để cấp học bổng cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên thuộc diện con mồ côi, con các hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Hội Đông y thành phố khám bệnh, châm cứu, phát thuốc miễn phí cho người dân với số tiền hàng tỷ đồng. Hội Luật gia tư vấn miễn phí cho hàng ngàn trường hợp là các hộ nghèo, gia đình chính sách về đất đai, thừa kế và hôn nhân. Hội KHKT Cầu đường thành phố trao hàng trăm suất học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập của Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng.
nhất là cho những hộ dân, đơn vị được hưởng thụ dự án. UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho Liên hiệp hội Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc giúp Vang xây dựng nông thôn mới.
Liên hiệp hội Đà Nẵng tổ chức thực hiện đề tài “Căn cứ K20 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975)”; chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển bền vững triển khai nghiên cứu đề tài “Nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) trở thành động lực của nền kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2030”. Hội Nữ trí thức thực hiện đề án “Khảo sát đánh giá thực trạng và những giải pháp để phát huy tiềm năng và cơ hội cống hiến của lực lượng nữ trí thức đối với sự nghiệp phát triển của thành phố”. Hội Dược liệu thành phố phối hợp với Bệnh viên Y học cổ truyền và Viện Dược liệu Trung ương thực hiện đề tài “Điều tra tiềm năng dược liệu để bảo tồn, phát triển và xây dựng bộ tài liệu về nguồn tài nguyên dược liệu thành phố Đà Nẵng”.
Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh(Green Viet) triển khai thực hiện các dự án Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại Sơn Trà, TP. Đà Nẵng; xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn tại tỉnh Quảng Nam…
Thực hiện nhiệm vụ do thành phố giao, Liên hiệp hội Đà Nẵng chủ trì, thường xuyên phối phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Thành đoàn Đà Nẵng định kỳ tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học & Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng), Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và thành phố (Hội thi), Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh – thiếu niên - nhi đồng (Cuộc thi). Nhờ cải tiến quy trình triển khai mang tính chuyên nghiệp, nênLiên hiệp hội Đà Nẵng được Ban Tổ chức toàn quốc ghi nhận, đánh giá cao về hiệu quả và trao tặng nhiều Bằng khen cho các cá nhân và tập thể, nhiều địa phương trong cả nước đã đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nhất là đã được đông đảo những người làm công tác KH&CN trên địa bàn thành phố đồng tình ủng hộ.
Nhờ cách làm này, từ năm 2015 đến 2019 thành phố có 20/ 34 công trình sáng tạo tham gia Giải thưởng, đoạt giải, tăng 6 giải và có nhiều giải cao so với nhiệm kỳ trước; có 22/52 giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi cấp toàn quốc đoạt giải; có 90/140 giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi cấp thành phố đoạt giải. Trong đó, có những công trình khoa học, những giải pháp kỹ thuật đoạt giải cao nhất, được Tổ chức Sở hữu trí tuệthế giới tặng Giải thưởng WIPO, như: Công trình Hệ thống đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo lũ lụt và vận hành hồ chứa của tác giả Văn Phú Chính và một số cộng sự, Cty CP tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước, đoạt giải Nhất của Giải thưởng; Giải pháp Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy phân cỡ tôm điện tử phục vụ công nghiệp chế biến thủy sản của tác giả Nguyễn Thành Chương và các cộng sự, Công ty cổ phần công nghệ QMC, đoạt giải Nhất của Hội thi, được trao giải thưởng WIPO…(3).
Về Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng, đã có có 19/ 184 mô hình, giải pháp sáng tạo tham gia dự thi đoạt giải.
Đây là những công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật đã, đang và sẽ tiếp tục được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất, đem lại hiệu quả to lớn cho các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả của giải pháp kỹ thuật đã được tôn vinh cả ở cấp quốc gia và cấp thành phố.
Được sự cho phép của UBND thành phố, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã chủ trì,phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Đà Nẵng, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, Quỹ Sáng tạo KH&CN tp. Đà Nẵng, Quỹ Sáng tạo Hồ Nghinh và Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố tổ chức thành công các “Cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộnghàng năm”.
Cuộc thi sáng tạo Robot đã thu hút đông đảo các em học sinh THPT trên địa bàn thành phố cũng như của hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi tham gia. Đây là sân chơi bổ ích cho các em học sinh vào dịp hè, là cơ hội để các em ứng dụng những kiến thức tiếp thu được từ nhà trường, từ sách vở để ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống, giúp các em trau dồi kỹ năng nghiên cứu khoa học, kỹ năng làm việc nhóm ... được giáo viên, các bậc phu huynh nhiệt liệt hưởng ứng.
Nhìn chung hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng KH-CN vào đời sống và sản xuất của hệ thống Liên hiệp hội có những chuyển biến tích cực. Hoạt động này đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, ngày càng có nhiều cá nhân, tập thể tham gia. Những công trình, đoạt giải kỹ thuật đã và đang được ứng dụng và nhân rộng trong đời sống, sản xuất, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố.(3) Công trình Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển phụ tải từ xa phục vụ cho chương trình quản lý nhu cầu điện-DSM của tác giả Trần Dũng và một số cộng sự, Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung, đoạt giải Nhì; Công trình Nghiên cứu phát triển và ứng dụng UD SmartBook phục vụ đào tạo và nghiên cứu của tác giả PGS.TS Võ Trung Hùng, ĐHĐ,đoạt giải Nhì; Công trình Ứng dụng lý thuyết thống kê và hệ thống đo xa trong xây dựng biểu đồ phụ tải Cty Điện lực ĐN của tác giả Huỳnh Thảo Nguyên và các cộng sự, Công ty TNHH MTV Điện lực ĐN, đoạt giải Nhì; Giải pháp: Nghiên cứu phụ tải từ xa hệ thống đo xa tại Công ty Điện lực Đà Nẵng của tác giả Huỳnh Thảo Nguyên và các cộng sự, Công ty TNHH MTV Điện lực ĐN, đoạt giải Nhì; Giải pháp: Bộ đồ dùng, đồ chơi làm từ áo mưa tiện lợi đã qua sử dụng phục vụ đa dạng các hoạt động học tập, vui chơi của cô và trẻ trường mầm non của cô giáo Lê Thị Nga cùng các cộng sự, Trường Mầm non - Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Trí, đoạt giải Nhì; Giải pháp: Hệ thống sấy và đóng bao tự động tinh bột sắn, của tác giả Đặng Đại Tuấn, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đà Nẵng đoạt giải Nhì; Giải pháp:Nghiên cứu tạo hình cẳng bàn tay bằng vạt da vùng bụng dưới và xương chậu của tác giả Phạm Trần Xuân Anh, Bệnh viện Đà Nẵng, đoạt giải Nhì.
4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong ba hoạt động quan trọng của hệ thống Liên hiệp hội. Là nơi tập hợp đông đảo lực lượng cán bộ KH&CN đa ngành, đa lĩnh vực để tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học - công nghệ và môi trường. Đây là một tiềm năng rất lớn và ưu thế của hệ thống Liên hiệp hội Đà Nẵng. Triển khai thực hiện các Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND thành phố, quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, thời gian qua, Liên hiệp hội Đà Nẵng và các Hội thành viên đã chủ động đề xuất và được UBND thành phố giao thực hiện tư vấn, phản biện nhiều đồ án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn(4).
Ngoài ra, Liên hiệp hội Đà Nẵng còn được mời tham gia hội đồng kiến trúc – quy hoạch, hội đồng đổi và đặt tên đường thành phố; được các sở, ngành mời tham gia hoặc tổ chức để trí thức KH&CN tham gia góp ý cho các chương trình, dự án, kế hoạch, quy hoạch ngành…
Hoạt động tư vấn, phản biện của hệ thống Liên hiệp hội Đà Nẵng thực hiện trong thời gian qua đã đem lại những kết quả tích cực, được chính quyền và các cơ quan, ban, ngành thành phố ghi nhận.
Cùng với các hoạt động do cơ quan Liên hiệp hội Đà Nẵng chủ trì, cácHội thành viên đã có nhiều đóng góp vào các dự án, chính sáchcủa thành phố, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬cụ thể:
Hội Cầu đường thành phố tham gia góp ý dự án Điều chỉnh, bổ sung luồng tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố; dự án điều chỉnh, phân luồng tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu tại cụm giao thông phía Tây Cầu Rồng. Hội Cơ khí có nhiều ý kiến đóng góp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố, trong đó chú trọng sự phát triển của ngành cơ khí thành phố. Hội Đúc – Luyện kim tham gia đánh giá kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất đinh tại KCN Hòa Khánh Bắc. Hội Chiếu sáng tham gia dự án thí điểm “Hệ thống điều khiển chiếu sáng trung tâm”. Hội KHKT Nhiệt đã tham gia đánh giá, góp ý “dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải của TP. Đà Nẵng”. Hội Điện lực miền Trung – Tây nguyên phản biện đề tài nghiên cứu, sản xuất công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá, tích hợp đọc chỉ số qua sóng vô tuyến. Hội nghề cá đề xuất vị trí bố trí điểm neo đậu tàu cá trên địa bàn cũng như xây


(4) Phản biện các đồ án,Dự án : Công trình Hầm chui qua Sông Hàn, Quy hoạch Kinh tế - Xã hội TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy hoạch KCN Hòa Nhơn; Quy hoạch KCN Hòa Ninh; Quy hoạch KCN Hoà Cầm giai đoạn 2; Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc tp. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch cấp điện tp. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch hệ thống cây xanh tp. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch nghĩa trang; Quy hoạch điện chiếu sáng; Quy hoạch phân khu tp. Đà Nẵng.
dựng thêm khu neo đậu tàu thuyền tại Vịnh Mân Quang để giảm tải cho âu thuyền Thọ Quang. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tư vấn nhiều trường hợp khiếu nại trực tiếp liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tư vấn nhiều trường hợp khiếu nại trực tiếp liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hội Luật gia tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo “Luật SĐ-BS một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương; dự thảo Luật SĐ-BS một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều”, Dự thảo “Điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2019”, …(5)
Tuy có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện, nhưng nhìn chung hoạt động tư vấn, phản biện chưa phát huy tính chủ động, chưa hình thành hệ thống gắn kết, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ KH&CN chủ động và tích cực hơn trong việc đóng góp ý kiến vào các chương trình, dự án của thành phố. Hoạt động giám định xã hội còn hạn chế.
5. Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức
Phổ biến kiến thức KH&CN nhằm cung cấp các tri thức KH&CN, nhất là các tri thức mới cho quảng đại quần chúng, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết của người dân để mọi người có thể áp dụng các tiến bộ công nghệ và kỹ thuật vào đời sống, sản xuất; cung cấp tri thức cần thiết để người dân có thể tiếp cận với cuộc sống văn minh, hiện đại, tuân thủ luật pháp, từ bỏ thói quen nếp sống lạc hậu, nâng cao đời sống văn hóa và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN, Liên hiệp hội Đà Nẵng và các Hội thành viên đã không ngừng mở rộng, đổi mới nội dung, phương thức và hình thức hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN rộng rãi, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Liên hiệp hội Đà Nẵng đã tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, báo cáo khoa học có chất lượng được nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia và đánh giá cao, tiêu biểu như: Hội thảo khoa học “Công nghệ mới trong xây dựng cơ sở hạ tầng”; Hội thảo(5) Hội Cầu đường thành phố tham gia góp ý dự án Điều chỉnh, bổ sung luồng tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố; dự án điều chỉnh, phân luồng tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu tại cụm giao thông phía Tây Cầu Rồng. Hội Cơ khí có nhiều ý kiến đóng góp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố, trong đó chú trọng sự phát triển của ngành cơ khí thành phố. Hội Đúc – Luyện kim tham gia đánh giá kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy sản xuất đinh tại KCN Hòa Khánh Bắc. Hội Chiếu sáng tham gia dự án thí điểm “Hệ thống điều khiển chiếu sáng trung tâm”. Hội KHKT Nhiệt đã tham gia đánh giá, góp ý “dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải của tp. Đà Nẵng”. Hội Điện lực miền Trung – Tây nguyên phản biện đề tài nghiên cứu, sản xuất công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá tích hợp đọc chỉ số qua sóng vô tuyến. Hội nghề cá đề xuất vị trí bố trí điểm neo đậu tàu cá trên địa bàn cũng như xây dựng thêm khu neo đậu tàu thuyền tại Vịnh Mân Quang để giảm tải cho âu thuyền Thọ Quang. Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tư vấn nhiều trường hợp khiếu nại trực tiếp liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hội Luật gia đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo “Luật SĐ-BS một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương; dự thảo Luật SĐ-BS một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều”, Dự thảo “Điều chỉnh giá đất trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2019”, …
“Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt theo công nghệ DEWATT”; Hội thảo “Chiếu sáng thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”; Hội thảo về “An toàn vệ sinh thực phẩm”; Hội thảo “Văn hoá giao thông với văn minh đô thị”; tọa đàm: “Giáo dục đại học ở Đà Nẵng góp phần thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị”; tọa đàm “Tuổi trẻ sáng tạo và khởi nghiệp”, Hội nghị tập huấn về công tác đối ngoại nhân dân…
Trang thông tin điện tử của Liên hiệp hội thành phố thường xuyên đăng tải những thông tin hoạt động của hệ thống Liên hội hội, những văn bản của đảng, nhà nước và thành phố, thông tin liên quan đến Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi.
Hội Nữ trí thức đã tổ chức các lớp tập huấn về “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý” cho gần 700 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ công chức viên chức nữ diện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Hội Làm vườn thành phố phối hợp với các quận, huyện Hội tổ chức nhiều lớp tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp hữu cơ; qui hoạch, thiết kế, bố trí cơ cấu cây trồng, con vật nuôi theo mô hình vườn đô thị, vườn hữu cơ gắn với khuôn viên sống của hộ gia đình nhằm góp phần bảo vệ đất vườn, bảo vệ môi trường sống trong lành và cung cấp sản phẩm VAC sạch cho gia đình và cộng đồng phù hợp với xu thế đô thị hóa nhanh; Hội Luật gia thành phố tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng tư vấn pháp luật cho cộng tác viên. Hội Khoa học Lịch sử thành phố tổ chức nhiều hoạt động nhân Ngày Hội Sử học Đà Nẵng. Hội Đông y thành phố tổ chức tập huấn về chuyên môn, đào tạo lại theo Luật khám chữa bệnh và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực y học cổ truyền nhằm thực hiện tốt luật khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố …
6. Hoạt độngđối ngoại và hợp tác quốc tế
Nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã có nhiều cố gắng trong hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Được sự hỗ trợ Liên hiệp hội Việt Nam, Liên hiệp hội Đà Nẵng đã tổ chức thành công Chương trình tọa đàm xúc tiến viện trợ phi chính phủ tại Hà Nội, nhờ đó đã kết nối được một số tổ chức quốc tế như:Tổ chức VECO (Vương quốc Bỉ) tài trợ kinh phí trên 200.000 euro để thực hiện dự án “Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững và toàn diện có sự tham gia của nông hộ nhỏ tại Việt Nam, ngành hàng rau tại Đà Nẵng”,giai đoạn 2018 – 2021; tổ chức BORDA (CHLB Đức), tài trợ kinh phí để chuyển giao công nghệ xử lý chất thải, nước thải theo công nghệ Dewats cho một số trường học và hộ gia đình chăn nuôi ở TP. Đà Nẵng gần 500 triệu đồng; tổ chức WUSC (Canada) hỗ trợ các chuyên gia (Chương trình tình nguyện viên ngắn hạn và dài hạn) làm việc với Trung tâm sáng tạo và khởi nghiệp Đà Nẵng, Hội đồng Điều phối khởi nghiệp thành phố, Đại học Đà Nẵng và Đại học Duy Tân…
Được sự cho phép của UBND thành phố, Liên hiệp hội thành phố làm đầu mối đón tiếp và đưa đoàn của Chủ tịch Diễn đàn kinh tế Việt - Nhật đến làm việc với lãnh đạo thành phố, các sở, ngành liên quan để xúc tiến đầu tư từ các doanh nghiệp lớn Nhật Bản vào khu công nghệ cao của thành phố. Phối hợp với Liên hiệp hội Việt Nam, Học viện Nhật ngữ EHLE Nhật Bản tổ chức sự kiện “Gặp gỡ tài năng và doanh nghiệp toàn cầu - 2019” tại tp. Đà Nẵng, nhằm kết nối các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp Nhật Bản với các cơ sở đào tạo và Doanh nghiệp khu vực miền Trung.
Phối hợp với Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước việt Xanh (GreenViet), Trung tâm Con người và thiên nhiên (Pan Nature), Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy Môi Trường và Tài Nguyên Sinh vật Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng (DN-EBR) tổ chức thành công các Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây nguyên”hàng năm, với nhiều chủ đề đa dạng, thiết thực, thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia. Phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới, sáng tạo & khởi nghiệp trong các trường Đại học châu Á”.
Trung tâm nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng thuộc Liên hiệp hội Đà Nẵngvận động tài trợ số tiền gần 600 triệu đồng từ Tổng lãnh sự quán Đức tại tp. Hồ Chí Minh để nâng cấp, sửa chữa điểm trường Phú Túc, Trường tiểu học Hòa Phú, giúp các em học sinh có điều kiện tốt hơn trong học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi và vui chơi, giải trí.
Liên hiệp hội Đà Nẵng luôn tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý để các trung tâm trực thuộc tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ quốc tế phục vụ hoạt động, góp phần vào việc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Trên tinh thần học tập, hỗ trợ lẫn nhau, trong những năm qua, Liên hiệp hội đã chủ động và tổ chức làm việc với Liên hiệp hội các tỉnh, thành như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Hà Nội,Phú Thọ, Thanh Hóa,Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp,Vùng Tàu… nhằm chia sẻ thông tin và phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan.
Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế bước đầu đã đạt được những kết quả thiết thực. Thông qua các hoạt động, Liên hiệp hội Đà Nẵng có thêm nguồn lực để triển khai thực hiện nhiều hoạt động, đồng thời xây dựng được lòng tin với các đối tác. Đây là nền tảng, là cơ sở để thời gian tới, Liên hiệp hội Đà Nẵng phối hợp tổ chức triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả hơn nữa.


Đánh giá chung

1. Kết quả và nguyên nhân
Năm năm qua, bám sát định hướng NQ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, NQ Đại hội Liên hiệp hội Đà Nẵng lần thứ V, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo hội viên và tổ chức Hội các cấp, hoạt động của Liên hiệp hội Đà Nẵng đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu chung của thành phố. Liên hiệp hội Đà Nẵng tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng; hoạt động của Liên hiệp hội Đà Nẵng ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của hội viên và tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội của thành phố. Phương thức tập hợp, đoàn kết, phát huy trí thức KH&CN có đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Phong trào “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” được tích cực triển khai, có sức hấp dẫn và lan tỏa trong đời sống sinh viên, học sinh; cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo hội viên tham gia. Các hoạt động, các chương trình của Liên hiệp hội Đà Nẵng và các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc, được triển khai thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho nhiều hội viên chủ động, sáng tạo tham gia đóng góp và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Công tác phát hiện, tuyên dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu được chú trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đội ngũ trí thức KHCN được phát hiện, tôn vinh(6).
Nguyên nhân
- Cấp ủy, chính quyền thành phố nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Liên hiệp hội, của trí thức KHCN; lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp đối với công tác của LHH; UBND thành phố ban hành nhiều chính sách, cơ chế cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của LHH.
- Liên hiệp hội Đà Nẵng luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, tổ chức chu đáo và kịp thời các nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI.
- Công tác tổ chức của hệ thống Liên hiệp hội được thường xuyên chú trọng và tập trung củng cố, kiện toàn; tổ chức ngày càng chuyên nghiệp các hoạt động tư vấn, phản biện, tuyên truyền phổ biến kiến thức; nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ, Giải thưởng, Hội thi Cuộc thi và Giải thưởng Cúp vàng sở hữu trí tuệ Việt Nam, Giải thưởng WIPO.
- Sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn, tạo điều kiện của Liên hiệp hội Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên hiệp hội Đà Nẵng với các sở, ban, ngành liên quan. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn, của Thường trực Ban Thường vụ Liên hiệp hội Đà Nẵng.


(6) Ghi nhận những kết quả của hệ thống Liên hiệp hội Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam, UBND thành phố Đà Nẵng đã tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều nhà khoa học, được phong tặng chức danh giáo sư, và phó giáo sư, thầy thuốc, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc, nhà giáo ưu tú; một số cán bộ quản lý KHCN, một số cán bộ hoạt động KHCN được tôn vinh “Trí thức tiêu biểu” … đây không chỉ là thành tích cá nhân mà là vinh dự chung của tổ chức Liên hiệp hội thành phố.
- Các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc đã chủ động, sáng tạo xây dựng chương trình hoạt động, giải pháp thiết thực cụ thể, phù hợp với điều kiện của đơn vị và nhất là sự hưởng ứng, tâm huyết của nhiều nhà khoa học thuộc hệ thống Liên hiệp hội Đà Nẵng.
2. Những hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống Liên hiệp hội Đà Nẵng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ trí thức KH&CN thành phố chưa kịp thời. Công tác tổ chức của các Hội thành viên và các Trung tâm trực thuộc tuy được chú ý củng cố, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật chưa thật sâu rộng. Việc điều hòa, phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp hội Đà Nẵng với các Hội thành viên và giữa các Hội thành viên với nhau còn khó khăn, lúng túng. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội Đà Nẵng và các Hội thành viên chưa thật chủ động, thiếu toàn diện, chưa hình thành hệ thống gắn kết, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ KH&CN của Liên hiệp hội thành phố tham gia phản biện xã hội và đóng góp ý kiến vào các chương trình, dự án của thành phố, chưa thật sự trở thành thế mạnh của Liên hiệp hội. Công tác hỗ trợ, triển khai ứng dụng những tiến bộ KH-CN vào đời sống, sản xuất chưa được nhiều, qui mô còn nhỏ. Nội dung và phương thức hoạt động của các Hội thành viên, tuy có đổi mới nhưng chưa mạnh, chưa đồng đều, một số hội hoạt động yếu.
Nguyên nhân
- Về mặt khách quan
+ Đến nay Chính phủ chậm thể chế hóa Chỉ thị 42-CT/TW, thậm chí một số văn bản thể chế hóa về mặt nhà nước không thống nhất, thiếu tính hệ thống, mâu thuẫn với các quan điểm, mục tiêu đã nêu trong Chỉ thị, làm cho hiệu lực, hiệu quả thực hiện không cao.
+ Về tổ chức thực hiện, chưa có cơ chế, chính sách hữu hiệu để tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa hội viên, hội thành viên với Liên hiệp hội, nên chưa thực hiện được mục tiêu đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp hội từ trung ương đến địa phương thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức.
+ Hoạt động của các Hội chủ yếu tự trang trải về tài chính; thiếu cơ chế, chính cách tạo nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động của hội. Chế độ, chính sách để động viên hội viên vẫn còn thiếu.
- Về chủ quan
+ Phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp, phát huy trí thức KH&CN, tuy đã có đổi mới song chưa đồng đều ở các cấp Hội, chưa đáp ứng kịp so với sự vận động, biến đổi nhanh chóng của tình hình và đời sống xã hội, nhất là sự phát triển của công nghiệp 4.0.
+ Chỉ đạo của Ban Thường vụ, chủ yếu Thường trực Liên hiệp hội Đà Nẵng, tuy có nhiều nỗ lực và cố gắng nhưng vẫn chưa làm tốt việc điều hoà, phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp hội Đà Nẵng với các Hội thành viên và giữa các Hội thành viên với nhau.
+ Số lượng Hội thành viên của Liên hiệp hội Đà Nẵng tuy đông, nhưng hoạt động chưa đồng đều, hiệu quả hoạt động của một số Hội vẫn còn hạn chế. Một số Hội thành viên, người đứng đầu chưa làm tròn trách nhiệm của mình đối với hội. Một bộ phận hội viên ít gắn bó và chưa tâm huyết với tổ chức hội.
3. Một số kinh nghiệm
Từ thực tiễn chỉ đạo và tổ chức hoạt động trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội Đà Nẵng rút ra một số kinh nghiệm như sau:
- Nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức và chủ động vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của địa phương, của Liên hiệp hội Đà Nẵng.
- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp hội Việt Nam, của Thành uỷ, UBND thành phố; chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Sự chủ động, kiên trì và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, hội viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp là nhân tố quyết định kết quả hoạt động của Liên hiệp hội Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua.
- Luôn đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên hướng về cơ sở, xuất phát từ cơ sở để xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của mình. Khi triển khai thực hiện, căn cứ từ cơ sở để kiểm nghiệm, đánh giá; đồng thời, Liên hiệp hội Đà Nẵng phải là đầu mối để các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc và hội viên gắn kết với Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của mình…
- Tập trung xây dựng, củng cố, phát triển hệ thống tổ chức Liên hiệp hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp hội về chính trị tư tưởng, đạo đức, năng lực và nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá đúng thực chất các hoạt động của Liên hiệp hội; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình của Liên hiệp hội Đà Nẵng và của thành phố.

PHẦN THỨ HAI
Phương hướng, nhiệm vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong năm năm tới, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vẫn là xu hướng chủ đạo; tình hình chính trị, kinh tế khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các vấn đề toàn cầu và khu vực xuất hiện ngày càng nhiều, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm chung tay giải quyết. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo đang tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức với đội ngũ trí thức nói chung, trong đó có đội ngũ trí thức KH&CN. Kinh tế, xã hội được dự báo vẫn tiếp tục ổn định nhưng còn gặp nhiều thách thức; thiên tai, dịch bệnh còn tác động nhiều mặt đến đời sống và phát triển.
Cùng với đà tăng trưởng chung của đất nước, qua 20 năm phát triển, thành phố Đà Nẵng đã đạt được những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. “Tuy nhiên, Đà Nẵng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Quy mô kinh tế của Đà Nẵng có tăng nhưng còn nhỏ, chỉ chiếm 1,4% GDP của cả nước; tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm sút so với trước, năng suất lao động chưa cao. Kinh tế tập thể phát triển chậm; kinh tế tư nhân còn nhiều hạn chế...”
Hướng đến mục tiêu năm 2030,“Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của đất nước…”, mang đến cả thời cơ và thách thức đối với đội ngũ trí thức KH&CN thành phố.
Hiện nay, trí thức KH&CN trên địa bàn thành phố có sự tăng trưởng cả về lượng và chất. Do lực lượng trí thức trẻ qua đào tạo tăng nhanh, trong khi nền kinh tế, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh…, gặp nhiều khó khăn trong phát triển, tình trạng thiếu việc làm đang là vấn đề nan giải…Bối cảnh kinh tế - xã hội trong 05 năm tới, đòi hỏi Liên hiệp hội Đà Nẵng, cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, các cuộc vận động, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết, phát huy và tạo môi trường, điều kiện để thu hút đông đảo trí thức KH&CN đang hoạt động trên địa bàn thành phố đem hết tài năng và tâm huyết phục vụ cho đất nước, cho thành phố.
I. Phương hướng chung
Phát huy thành quả trong nhiệm kỳ qua, phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội Đà Nẵng ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực tập hợp đông đảo trí thức KH&CN vào tổ chức Hội. Chủ động đề xuất với lãnh đạo thành phố những vấn đề liên quan đến tổ chức, cơ chế hoạt động và chế độ, chính sách đối với đội ngũ trí thức KH&CN, với cán bộ tham gia công tác hội. Tập trung nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, chủ động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hợp tác quốc tế… Phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội Đà Nẵng đến năm 2025, trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức KH&CN thành phố.
II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp hội Đà Nẵng trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức của Liên hiệp hội Đà Nẵng nhằm tập hợp, thu hút đông đảo lực lượng trí thức KH&CN tham gia vào tổ chức hội theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động 48-CTr/TU của Thành uỷ, đảm bảo mọi hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Liên hiệp hội Việt Nam, tạo sự chuyển biến mới trong xây dựng và phát huy vị thế - vai trò của Liên hiệp hội Đà Nẵng trong giai đoạn mới.
- Xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Thường trực Liên hiệp hội Đà Nẵng khoá VI vững mạnh, đảm bảo về số lượng, cơ cấu và chất lượng. Tiếp tục kiện toàn cơ quan thường trực, đảm bảo vai trò tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn và Thường trực Liên hiệp hội Đà Nẵng thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đại biểu Liên hiệp hội Đà Nẵng lần thứ VI đề ra.
- Chủ động đề xuất với lãnh đạo thành phố những vấn đề liên quan đến tổ chức và cơ chế hoạt động của Liên hiệp hội Đà Nẵng, chế độ và chính sách đối với đội ngũ trí thức KH&CN, với cán bộ tham gia công tác hội.
- Chú trọng kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội thành viên, các Trung tâm, đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra. Thực hiện phương châm lấy chất lượng làm chính trên cơ sở số lượng là cần thiết theo tinh thần kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị.
- Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp hội Đà Nẵng với các Hội thành viên, giữa các Hội thành viên với nhau và với các tổ chức KH&CN trực thuộc nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống.
- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp hội Việt Nam, chủ động phối hợp với Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, phối hợp với các sở, ban, ngành và mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, qua đó nâng cao vai trò của Liên hiệp hội Đà Nẵng.
- Nghiên cứu, lựa chọn các loại hình hoạt động mới phù hợp với đặc điểm của Hội và yêu cầu của cuộc sống, nhằm thu hút, khuyến khích đội ngũ trí thức KH&CN trong nước và nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển thành phố.
- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò thành viên Ủy ban MTTQVN thành phố, là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN tham gia tích cực vào đời sống chính trị - xã hội của thành phố; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội Đà Nẵng
Chủ động, kiên trì đổi mới phương thức vận động, đoàn kết, phát huy đội ngũ trí thức KHCN trên địa bàn, trong và ngoài nước tích cực tham gia hiến kế, góp phần phát triển kinh tế xã hội, với một số nội dung cụ thể sau:
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và nghị quyết Đảng và Nhà nước cho hội viên, nhất là các nghị quyết, chính sách liên quan đến khoa học - công nghệ. Chú trọng công tác chính trị - tư tưởng, giúp đội ngũ trí thức KH&CN nhận thức sâu sắc trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với đất nước, đối với thành phố.
- Tích cực tham mưu, đề xuất với Thành uỷ, UBND thành phố những chủ trương, chính sách, giải pháp về phát triển thành phố, trước hết là những chính sách liên quan đến KH&CN, y tế, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức. Phát huy trí tuệ của trí thức KH&CN trên địa bàn, năm 2020, Liên hiệp hội thành phố tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Chủ động đề xuất với UBND thành phố và phối hợp với các sở ban ngành, quận, huyện đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện một số chương trình, dự án, đề án lớn về phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, môi trường, ... các chính sách đối với đội ngũ trí thức KH&CN, đối với kinh tế - xã hội của thành phố, của các địa phương trước khi cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề về công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội cho các các Hội thành viên, các Trung tâm, đơn vị trực thuộc, hình thành mạng lưới để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện của hệ thống Liên hiệp hội Đà Nẵng.
- Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong hoạt động KH&CN nhằm thu hút, tập hợp và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, của hội viên, của các chuyên gia vào các vấn đề lớn, quan trọng của thành phố.
- Thực hiện tốt công tác truyền bá, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các sở, ban, ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền bá, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, tư vấn - phản biện, chuyển giao - ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.
- Đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ vào đời sống, sản xuất. Trong nhiệm kỳ này, tập trung chỉ đạo, xây dựng và triển khai chương trình nghiên cứu, sáng tạo khoa học - công nghệ giai đoạn 2020 - 2025. Nội dung nghiên cứu sáng tạo khoa học - công nghệ phải gắn kết chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống, với sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, sinh thái. Đồng thời, tập trung triển khai ứng dụng những công trình, giải pháp đoạt giải cao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố, Giải thưởng WIPO vào sản xuất và đời sống, nhằm đóng góp được nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố.
- Tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Giáo dục - Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, Đài Phát thanh – Truyền hình thành phố và các ngành có liên quan triển khai tốt: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và thành phố, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh - thiếu niên - nhi đồng toàn quốc, Giải thưởng WIPO, Giải thưởng Cúp vàng sở hữu trí tuệ, Cuộc thi sáng tạo robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng.
- Mở rộng và đa dạng hoá các hình thức hợp tác về KH&CN với Đại học Đà Nẵng, các trường đại học, cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp ... trên địa bàn thành phố để tập hợp, mở rộng lực lượng tham gia vào các hoạt động KH&CN của thành phố. Duy trì và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm tìm sự hỗ trợ trong các hoạt động của Liên hiệp hội Đà Nẵng.
3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với Liên hiệp hội Đà Nẵng
- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động của hệ thống LHH Đà Nẵng.
- Chú trọng gắn kết và phối hợp hoạt động của Liên hiệp hội Đà Nẵng với các cơ quan, ban ngành thuộc Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN thành phố nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và các nhiệm vụ mà lãnh đạo thành phố giao cho Liên hiệp hội Đà Nẵng.
- Làm tốt vai trò điều hoà, phối hợp, tạo sự liên kết giữa các Hội thành viên và vai trò đầu mối giữa tổ chức Liên hiệp hội Đà Nẵng với các cấp uỷ đảng, chính quyền và mặt trận, các đoàn thể.
- Hàng năm, Đảng đoàn và Thường trực Liên hiệp hội Đà Nẵng đăng ký làm việc với Thường trực Thành uỷ, lãnh đạo UBND thành phố để báo cáo tình hình hoạt động; đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp hội.
- Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN. Duy trì tốt nền nếp, nội dung sinh hoạt của Đảng đoàn, Chi bộ và mối quan hệ phối hợp giữa Đảng đoàn với Thường trực Liên hiệp hội Đà Nẵng và Chi bộ cơ quan thường trực. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quảng bá vai trò, vị trí của Liên hiệp hội đối với xã hội.
- Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tích cực công tác phát triển đảng viên mới, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan thường trực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Liên hiệp hội Đà Nẵng đề ra.

KẾT LUẬN

Cùng với đà phát triển chung của thành phố, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp hội Việt Nam, của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa Liên hiệp hội thành phố với Ủy ban MTTQVN TP. Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội; với tinh thần Đoàn kết – Trí tuệ - Sáng tạo – Đổi mới, Đại hội đại biểu lần thứ VI Liên hiệp hội Đà Nẵng đánh dấu bước trưởng thành mới của đội ngũ trí thức KH&CN trên địa bàn thành phố.
Nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới, Liên hiệp hội Đà Nẵng và các Hội thành viên, các tổ chức trực thuộc, đội ngũ trí thức KH&CN nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Liên hiệp hội Đà Nẵng trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của trí thức KH&CN trên địa bàn thành phố; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động để đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng, phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố sinh thái, hiện đại, thông minh mang tầm quốc tế./.

Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT ĐN
 Về trang chủ  In bản tin  Gửi tin cho bạn bè

 Xem các tin khác:

 Hội thảo: “Báo cáo tổng kết, đánh giá các giải pháp kỹ thuật sửa chữa, cải tạo nâng cao an toàn giao thông đèo Lò Xo” (25/11)
 Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15 (20/11)
 CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 2020 (15/10)
 THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ROBODNIC 2020 (12/10)
 Ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2020 - 2025 (24/09)
 Chặng đường phát triển mới của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (04/07)
 CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2020 (12/06)
 Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (20/05)
 Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhân Ngày Khoa học – Công nghệ Việt Nam 18/5 (19/05)
 Vi chất dinh dưỡng – Thực trạng và giải pháp (16/04)
 Bảo đảm tính nghiêm minh (13/04)
 Công bố quyết định giải thể Trung tâm Phát triển Bền vững (27/02)
 ĐẠI HỘI LẦN THỨ III NHIỆM KÌ 2019-2024 HỘI KHKT ĐÚC-LUYỆN KIM TP. ĐÀ NẴNG (13/11)
 PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TẠI SỰ KIỆN GẶP GỠ TÀI NĂNG VÀ DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 2019 TẠI ĐÀ NẴNG (30/10)
 Giao lưu, kết nối đầu tư Nhật Bản - Đà Nẵng (23/10)

 

Xem tin ngày:

 
Khảo sát đơn vị có công trình đoạt giải nhì

Đà Nẵng có 4 Công trình đoạt giải thướng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019

     
<i>Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải</i>.

Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12, Giải thưởng sáng tạo KH &CN năm 2013....

     

Phát động Giải thưởng Hồ Nghinh lần thứ I

     
Ông Huỳnh Văn Ngộ - PGĐ Sở Khoa học & Công nghệ, Phó BTC Giải thưởng TP, phát biểu tại hội nghị.

Triển khai Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2011

     

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO: CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

     

Tập huấn “Kỹ thuật chế tạo robot” cho học sinh trung học phổ thông

     

Hội thảo khoa học “Giải pháp nào cho giao thông thông minh Đà Nẵng”

     

Vinh danh các Nhà hoạt động KHCN tiêu biểu.

     

Y - DƯỢC HỌC - SỨC KHOẺ

An toàn thực phẩm

     

Mỹ chế tạo gan từ tế bào chuột

     
Bệnh nhân chờ KCB theo thẻ BHYT

Xã hội hóa bảo hiểm y tế

     

NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở khu vực miền Trung & Tây nguyên lần thứ II năm 2019

     
Ảnh minh họa

Sử dụng phân bón để diệt cỏ - tốt cho cây, thân thiện môi trường

     

Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

     

Nhân giống vô tính, trồng thành công sâm Ngọc Linh

     

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Việt Nam lần đầu giải mã hoàn chỉnh hệ gen cây lúa (Theo vusta.vn)

     
Chỉ cần gạt bóng đèn sang trái hoặc phải, lượng ánh sáng sẽ được điều chỉnh theo ý muốn của bạn.

‘Đèn đòn bẩy’ điều khiển độ sáng

     

Thay thế chất bán dẫn bằng sợi quang

     

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN

Hội thảo “An toàn thực phẩm đối với sức khỏe người dân” tại Đà Nẵng

     

Hội thảo “Văn hóa giao thông với văn minh đô thị” tại Đà Nẵng

     

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) – Động lực phát triển kinh tế

     

Hội thảo “Ứng dụng trường năng lượng sinh học trong việc tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người”

     
 

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nhập từ khoá cần tra cứu thông tin:

Chọn:

   

SỰ KIỆN NỔI BẬT

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2020 (ROBODNIC)

CHỦ ĐỀ VÀ LUẬT THI ĐẤU CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG 2020

MẪU PHIẾU KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBODNIC 2020

THỎA THUẬN HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ (Giai đoạn 2020 - 2025)

THÔNG BÁO Số: 245/TB-LHH Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng khoá VI, nhiệm kỳ 2020 –2025

Thông báo về chức danh, chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ Tịch và Tổng thư ký của cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tp Đà Nẵng Khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phần 2: Các báo cáo tham luận Đại hội VI- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ĐN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bản vẽ phân chia khu vực sân thi đấu và đĩa chứa bóng Robodnic 2020

Bản thiết kế sân Robodnic 2020

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16 (2019 - 2020)

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 16 (2020 - 2021)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bạn đánh giá website này của Liên hiệp hội như thế nào?
 
Giao diệp đẹp
Nội dung phong phú
Dễ tra cứu thông tin
Bình thường

XEM LỊCH VẠN SỰ

LIÊN KẾT WEBSITE

THÔNG TIN ONLINE

Tổng số người đã truy cập: 2442540 lần xem

  Số người đang truy cập: 1
 

© Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ: Số 05 đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3539322 - Email: lhhdanang@gmail.com

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn