Đặt website làm trang chủ

Ghi nhớ website này

http://www.lhhdanang.vn

 
 
Từ khi đưa vào khai thác từ năm 2004 đến nay, đoạn tuyến đường Lò Xo đã xẩy ra nhiều vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thống kê, tính từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2018 trên đoạn tuyến đã xẩy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chế 65 người, bị thương 333 người.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Việc ký kết, triển khai các FTA thế hệ mới mang lại nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức với các quốc gia thành viên. Đó là những cơ hội và thách thức xung quanh việc mở rộng thị trường thương mại, đầu tư, lao động... đi liền với cạnh tranh gia tăng; đó là cơ hội và thách thức trong việc nâng cao chất lượng và hoàn thiện hệ thống quản trị quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh thể chế, môi trường kinh doanh... Các cơ hội và thách thức đan xen và chuyển hóa nhau, chúng phụ thuộc vào trình độ phát triển, sự năng động và chủ động hội nhập trong tham gia các FTA của các quốc gia thành viên.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Sáng ngày 18/11/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo Kỹ thuật (Hội thi) thành phố Đà Nẵng lần thứ 15, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng) năm 2019, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng (Cuộc thi) năm 2019.
Tin, ảnh: Võ Tiến Dũng, Ban KH&CN LHHĐN

 
 
Với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo trong ngành năng lượng tái tạo, cũng như nâng cao nhận thức và phát huy sáng tạo của người trẻ về phát triển bền vững, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và New Energy NEXUS Việt Nam đã quyết định tổ chức Chương trình. Sáng kiến Năng lượng Bền vững 2020 - Cuộc thi ý tưởng đầu tiên về năng lượng tái tạo dành cho sinh viên toàn quốc.
Võ Tiến Dũng - Ban Khoa học và Công nghệ

 
 
Về việc hoãn cuộc thi Sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2020 (robodnic)
Võ Tiến Dũng

 
 
Quang cảnh buổi Hội nghị
Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (Sở KHCN) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp hội Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị để trao đổi, thống nhất và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 – 2025.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã có nhận xét là người Việt giàu trực giác hơn lý luận, sáng tạo ít, nhưng bắt chước thì tài. Khi học tập cái mới của nền văn hóa khác hay thiên về bắt chước cái vỏ hình thức bên ngoài nhưng lại thiếu sự tìm hiểu chiều sâu bên trong. Khoa học và việc nghiên cứu khoa học là cái vốn chưa từng có trong văn hóa truyền thống. Nó được du nhập từ văn hóa phương Tây vào vì được xem là phương tiện cần có để thực hiện công nghiệp hóa, nhưng chưa được nghiên cứu tường tận.
Nguyễn Cửu Loan Tổng thư ký – Hội QHPTĐT Đà Nẵng

 
 
Ngày 30/6/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Trần Quốc Tuấn - Liên hiệp hội Đà Nẵng

 
 
Ban tổ chức cần tuyển tình nguyện viên cho Cuộc thi robodnic 2020
Võ Tiến Dũng

   
 

TIN MỚI NHẬN  

   Hội thảo: “Báo cáo tổng kết, đánh giá các giải pháp kỹ thuật sửa chữa, cải tạo nâng cao an toàn giao thông đèo Lò Xo”

   Hội thảo “Hội nhập Hiệp định CPTPP, EVFTA và một số nội dung liên quan”

   Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15

   CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 2020

   THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ROBODNIC 2020

   Ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2020 - 2025

 

       TRANG NHẤT  TIN TỪ ĐỘI NGŨ TRI THỨC

    ..::: Bản tin cập nhật ngày 18/06/2010 ...

Trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng của đất nước

Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội VI Liên hiệp hội VN.
Ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Đại hội VI Liên hiệp hội VN.
Đội ngũ trí thức nước ta là lực lượng đông đảo, là một bộ phận trong khối liên minh Công – Nông – Trí (nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc), là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, là nguồn lực đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh của đất nước, của con người Việt Nam; có vai trò to lớn trong quá trình dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam là người đại diện cho lực lượng trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hết sức vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao, nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã phát huy tốt vai trò của mình, không ngừng củng cố, tăng cường tổ chức, hoạt động ngày càng hiệu quả thiết thực.

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã góp phần to lớn tăng cường đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; động viên nhân dân tham gia phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ; tôn vinh trí thức; đẩy mạnh hợp tác quốc tế… và đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cũng phát huy vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phát động… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin trân trọng biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tôi đánh giá cao tại Đại hội này, cùng với việc khẳng định những kết quả đã đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của mình. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới và cử ra Hội đồng Trung ương của Liên hiệp hội nhiệm kỳ mới.

Năm 2010 nói riêng và những năm tiếp theo, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nước ta; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta còn đối mặt với không ít khó khăn thách thức trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết cần phải tăng cường và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc – nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng Việt Nam; trong đó, đội ngũ trí thức và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có vai trò rất quan trọng.

Tại Đại hội này, với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Phát triển”, tôi trân trọng đề nghị và tin tưởng, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát huy vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết số 27, ngày 6 tháng 8 năm 2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Chỉ thị 42, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đề ra, tiếp tục củng cố và phát triển về tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đoàn kết, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; nhất là đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định của Đảng và Nhà nước; góp phần tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là tham gia góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên, thành viên; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào cuộc sống; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trước mắt, tập hợp, đoàn kết và vận động các thành viên, hội viên góp phần thiết thực cùng các tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng cùng Đảng và Nhà nước tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao, đạt tốc độ tăng trưởng khá (khoảng 6,5%); thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2010, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng; lập thành tích thiết thực chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đặc biệt, phát huy vai trò của mình, tham gia góp phần vào quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng.

Tôi cũng xin chúc mừng và tin tưởng các đồng chí, các vị được Đại hội tín nhiệm bầu vào Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt vai trò của mình, làm tròn trọng trách được Đại hội giao phó, xứng đáng với niềm tin của các thành viên, hội viên trong cả nước…

Chúc đội ngũ trí thức Việt Nam và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam không ngừng lớn mạnh, luôn xứng đáng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thành công tốt đẹp.

* Trích bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Huỳnh Đảm (Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
 Về trang chủ  In bản tin  Gửi tin cho bạn bè

 Xem các tin khác:

 AI SẼ ĐI TIÊN PHONG TRONG NỀN KINH TẾ THÔNG TIN NÀY ? (06/07)
 Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Đà Nẵng - Quảng Nam: Cách tiếp cận "Từ đầu nguồn xuống biển" (10/10)
 CHÍNH SÁCH ƯƠM TẠO KHÓA II – DNES (17/08)
 Lãnh đạo thành phố sẵn sàng đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ (18/06)

 

Xem tin ngày:

 
Khảo sát đơn vị có công trình đoạt giải nhì

Đà Nẵng có 4 Công trình đoạt giải thướng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019

     
<i>Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải</i>.

Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12, Giải thưởng sáng tạo KH &CN năm 2013....

     

Phát động Giải thưởng Hồ Nghinh lần thứ I

     
Ông Huỳnh Văn Ngộ - PGĐ Sở Khoa học & Công nghệ, Phó BTC Giải thưởng TP, phát biểu tại hội nghị.

Triển khai Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2011

     

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO: CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

     

Tập huấn “Kỹ thuật chế tạo robot” cho học sinh trung học phổ thông

     

Hội thảo khoa học “Giải pháp nào cho giao thông thông minh Đà Nẵng”

     

Vinh danh các Nhà hoạt động KHCN tiêu biểu.

     

Y - DƯỢC HỌC - SỨC KHOẺ

An toàn thực phẩm

     

Mỹ chế tạo gan từ tế bào chuột

     
Bệnh nhân chờ KCB theo thẻ BHYT

Xã hội hóa bảo hiểm y tế

     

NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở khu vực miền Trung & Tây nguyên lần thứ II năm 2019

     
Ảnh minh họa

Sử dụng phân bón để diệt cỏ - tốt cho cây, thân thiện môi trường

     

Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

     

Nhân giống vô tính, trồng thành công sâm Ngọc Linh

     

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Việt Nam lần đầu giải mã hoàn chỉnh hệ gen cây lúa (Theo vusta.vn)

     
Chỉ cần gạt bóng đèn sang trái hoặc phải, lượng ánh sáng sẽ được điều chỉnh theo ý muốn của bạn.

‘Đèn đòn bẩy’ điều khiển độ sáng

     

Thay thế chất bán dẫn bằng sợi quang

     

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN

Hội thảo “An toàn thực phẩm đối với sức khỏe người dân” tại Đà Nẵng

     

Hội thảo “Văn hóa giao thông với văn minh đô thị” tại Đà Nẵng

     

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) – Động lực phát triển kinh tế

     

Hội thảo “Ứng dụng trường năng lượng sinh học trong việc tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người”

     
 

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nhập từ khoá cần tra cứu thông tin:

Chọn:

   

SỰ KIỆN NỔI BẬT

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2020 (ROBODNIC)

CHỦ ĐỀ VÀ LUẬT THI ĐẤU CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG 2020

MẪU PHIẾU KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBODNIC 2020

THỎA THUẬN HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ (Giai đoạn 2020 - 2025)

THÔNG BÁO Số: 245/TB-LHH Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng khoá VI, nhiệm kỳ 2020 –2025

Thông báo về chức danh, chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ Tịch và Tổng thư ký của cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tp Đà Nẵng Khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phần 2: Các báo cáo tham luận Đại hội VI- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ĐN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bản vẽ phân chia khu vực sân thi đấu và đĩa chứa bóng Robodnic 2020

Bản thiết kế sân Robodnic 2020

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16 (2019 - 2020)

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 16 (2020 - 2021)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bạn đánh giá website này của Liên hiệp hội như thế nào?
 
Giao diệp đẹp
Nội dung phong phú
Dễ tra cứu thông tin
Bình thường

XEM LỊCH VẠN SỰ

LIÊN KẾT WEBSITE

THÔNG TIN ONLINE

Tổng số người đã truy cập: 2432826 lần xem

  Số người đang truy cập: 4
 

© Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ: Số 05 đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3539322 - Email: lhhdanang@gmail.com

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn