Đặt website làm trang chủ

Ghi nhớ website này

http://www.lhhdanang.vn

 
 
Từ khi đưa vào khai thác từ năm 2004 đến nay, đoạn tuyến đường Lò Xo đã xẩy ra nhiều vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng. Theo thống kê, tính từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2018 trên đoạn tuyến đã xẩy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chế 65 người, bị thương 333 người.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Việc ký kết, triển khai các FTA thế hệ mới mang lại nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức với các quốc gia thành viên. Đó là những cơ hội và thách thức xung quanh việc mở rộng thị trường thương mại, đầu tư, lao động... đi liền với cạnh tranh gia tăng; đó là cơ hội và thách thức trong việc nâng cao chất lượng và hoàn thiện hệ thống quản trị quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh thể chế, môi trường kinh doanh... Các cơ hội và thách thức đan xen và chuyển hóa nhau, chúng phụ thuộc vào trình độ phát triển, sự năng động và chủ động hội nhập trong tham gia các FTA của các quốc gia thành viên.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Sáng ngày 18/11/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo Kỹ thuật (Hội thi) thành phố Đà Nẵng lần thứ 15, Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Giải thưởng) năm 2019, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng (Cuộc thi) năm 2019.
Tin, ảnh: Võ Tiến Dũng, Ban KH&CN LHHĐN

 
 
Với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo trong ngành năng lượng tái tạo, cũng như nâng cao nhận thức và phát huy sáng tạo của người trẻ về phát triển bền vững, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và New Energy NEXUS Việt Nam đã quyết định tổ chức Chương trình. Sáng kiến Năng lượng Bền vững 2020 - Cuộc thi ý tưởng đầu tiên về năng lượng tái tạo dành cho sinh viên toàn quốc.
Võ Tiến Dũng - Ban Khoa học và Công nghệ

 
 
Về việc hoãn cuộc thi Sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2020 (robodnic)
Võ Tiến Dũng

 
 
Quang cảnh buổi Hội nghị
Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (Sở KHCN) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (Liên hiệp hội Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị để trao đổi, thống nhất và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 – 2025.
Tin, ảnh: Trần Quốc Tuấn

 
 
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã có nhận xét là người Việt giàu trực giác hơn lý luận, sáng tạo ít, nhưng bắt chước thì tài. Khi học tập cái mới của nền văn hóa khác hay thiên về bắt chước cái vỏ hình thức bên ngoài nhưng lại thiếu sự tìm hiểu chiều sâu bên trong. Khoa học và việc nghiên cứu khoa học là cái vốn chưa từng có trong văn hóa truyền thống. Nó được du nhập từ văn hóa phương Tây vào vì được xem là phương tiện cần có để thực hiện công nghiệp hóa, nhưng chưa được nghiên cứu tường tận.
Nguyễn Cửu Loan Tổng thư ký – Hội QHPTĐT Đà Nẵng

 
 
Ngày 30/6/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Trần Quốc Tuấn - Liên hiệp hội Đà Nẵng

 
 
Ban tổ chức cần tuyển tình nguyện viên cho Cuộc thi robodnic 2020
Võ Tiến Dũng

   
 

TIN MỚI NHẬN  

   Hội thảo: “Báo cáo tổng kết, đánh giá các giải pháp kỹ thuật sửa chữa, cải tạo nâng cao an toàn giao thông đèo Lò Xo”

   Hội thảo “Hội nhập Hiệp định CPTPP, EVFTA và một số nội dung liên quan”

   Trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 15

   CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 2020

   THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI ROBODNIC 2020

   Ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2020 - 2025

 

       TRANG NHẤT  KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

    ..::: Bản tin cập nhật ngày 26/12/2016 ...

Vinh danh các Nhà hoạt động KHCN tiêu biểu.

Cách đây 20 năm, một ngày đầu tháng 2-1997, tại tiền sảnh Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) diễn ra cuộc chia tay vô cùng xúc động: ngày tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trở thành hai đơn vị hành chính và thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Bước sang năm 2017 là năm Kỷ niệm sự kiện đầy ý nghĩa này. Cùng với những hoạt động trọng tâm như Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương; Hội thảo “Thành phố Đà Nẵng - 20 năm xây dựng, phát triển và những định hướng tương lai”; tôn vinh danh hiệu Công dân tiêu biểu…, nhân dịp này, Lãnh đạo thành phố có chủ trương tổ chức vinh danh những “Nhà hoạt động khoa học công nghệ tiêu biểu” đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, sáng tạo, đổi mới công nghệ, góp phần xây dựng thành phố. Đây là dịp để ghi nhận, tôn vinh vị trí, vai trò, đóng góp của đội ngũ trí thức KHCN; đồng thời, cũng là dịp để các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị cùng thiết thực chăm lo, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thành phố và đất nước.

Khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương, với vị trí, vai trò là thành phố động lực của khu vực miền Trung và Tây nguyên, trung tâm khoa học, công nghệ, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của khu vực, Lãnh đạo thành phố nhận thức sâu sắc yêu cầu, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới. Quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, đặc biệt Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ phục vụ công nghiệp hóa , hiện đại hóa; xuất phát từ thực trạng trong đội ngũ trí thức Đà Nẵng và tình hình thực tế của Đảng bộ, Thành ủy đã ban hành, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW và Nghị quyết 20-NQ/TW.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhất là sự cố gắng, nỗ lực, vươn lên của đội ngũ trí thức, đến nay, đội ngũ trí thức Thành phố đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng; đa dạng về cơ cấu; nhận thức chính trị, ý thức tổ chức, kỷ luật được tăng cường; trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng lên; từng bước làm chủ khoa học; tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến, cung cấp các luận cứ khoa học giúp lãnh đạo thành phố có thêm cơ sở khoa học để ban hành các chủ trương, chính sách; tích cực đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến, để ứng dụng vào thực tiễn đời sống và sản xuất của địa phương, đơn vị. Nhiều trí thức đạt giải thưởng cao trong các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ toàn quốc, kết quả nghiên cứu, sáng tạo được ứng dụng đã mang lại hiệu quả cao, tạo ra sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường...Qua phong trào lao động sáng tạo đã có nhiều tấm gương trí thức tiêu biểu. Điển hình như KS Nguyễn Thành Chương, GĐ. Công ty Cổ phần công nghệ QCM, với công trình: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phân cỡ tôm điện tử phục vụ trong công nghiệp chế biến thủy sản, đoạt Giải Nhất Hội thi TQ và Giải Nhất Hội thi TP lần thứ 13, được Giám đốc Tổ chức SHTT Thế giới WIPO cấp Bằng Chứng nhận; Ths Trần Dũng, GĐ. Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung đã nghiên cứu, sản xuất công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá tích hợp đọc chỉ số từ xa qua sóng vô tuyến, đoạt Giải Ba Giải thưởng năm 2015 và Giải Nhất Hội thi TP lần thứ 13; CN Nguyễn Duy Quy, HT. Trường Chuyên biệt Tương lai, ba lần đoạt giải cao tại Hội thi sáng tạo KHCN cấp TP, 04 Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với những sản phẩm sáng tạo phục vụ cho học sinh khiếm thị; Cô giáo Lê Thị Nga, với vai trò là Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Trí đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong quá trình xây dựng và phát triển trường mầm non - Một trường mầm non ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn thành phố. Cô được vinh danh là Nhà hoạt động Khoa học – công nghệ tiêu biểu, nhờ có 2 sản phẩm đoạt giải cao tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố: Giải pháp Bộ đồ dùng đồ chơi làm từ áo mưa tiện lợi đã qua sử dụng phục vụ đa dạng các hoạt động học tập vui chơi của cô và trẻ trong trường mầm no đã đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 13 ; sản phẩm: Nghiên cứu thiết kế và Chế tạo nồi nấu cách thủy dùng năng lượng điện trong bếp ăn trường Mầm non -Tiểu học, đoạt Giải Ba Hội sáng tạo kỹ thuật thành phố lần thứ 13, Giải KK Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; Ths. Lê Mạnh Hoàng, GĐ. Công ty Tin học Đà Nẵng với công trình Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm tập trung, phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin tại VNPT tỉnh/thành phố, đoạt Giải Nhất Hội thi TP lần thứ 12 và đạt Giải Ba Giải thưởng năm 2013; Ths.Võ Hòa, PGĐ Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, với công trình Nghiên cứu giao thức IEC 60870 - 5- 101 và ứng dụng xây dựng phần mềm trích xuất tín hiệu RTU tại các trạm 110 KV, đoạt Giải Nhì, Giải thưởng sáng tạo KH&CN VN năm 2012. Trên lĩnh vực y dược, có Ths Phùng Chất, đã nghiên cứu sản xuất thuốc tân dược Danapha – Natrex 50 (Natreone 50mg) hỗ trợ cai nghiện và chống tái nghiện các chất ma túy, đoạt giải nhất Hội thi TP lần thứ 8, được BT Bộ y tế tặng Bằng khen, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo; trên lĩnh vực sáng chế, ngoài việc chủ trì hoàn thành 05 đề tài khoa học”: Tắc ruột; Thắt trĩ bằng dây thun; Phẫu thuật khâu treo triệt mạch trĩ; Phẫu thuật cắt lách nội soi; Chấn thương tá tụy, BS CKI Võ Văn Tường, đã sáng chế “Vòng bọc hậu môn nhân tạo”, đoạt Giải Nhất Hội thi TP lần thứ 7, được Cục SHTT Quốc gia cấp Bằng độc quyền sáng chế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; Trên lĩnh vực quản lý có TS. Nông Thị Ngọc Minh, Sau khi tốt nghiệp, được phân công về công tác tại Sở Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng từ tháng 02 năm 1983; đến tháng 3/1995, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở. Trong thời gian công tác ở Sở Nông nghiệp, cùng với công việc chuyên môn về lĩnh vực kỹ thuật, được giao nhiệm vụ theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ, trực tiếp làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành. Đến tháng 3/1996, được điều động làm Phó Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; đến tháng 12/1998 được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đến năm 2003 là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động khoa học & công nghệ, công nghệ thông tin, môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2004.
Trong thời gian công tác tại Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã luôn cố gắng, có nhiều nỗ lực để chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Sở. Ngoài việc tập trung vào việc nghiên cứu xây dựng các chiến lược, kế hoạch, quy định, chính sách để tham mưu cho UBND thành phố ban hành thành các quy định quản lý nhà nước, làm cơ sở để quản lý, xây dựng và phát triển lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, môi trường đạt được những kết quả quan trọng, đồng chí còn trực tiếp chủ nhiệm 04 đề tài, dự án KHCN cấp thành phố. Các đề tài, dự án được tổ chức nghiên cứu công phu, kết quả nghiên cứu tđều được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.
Trong thời gian công tác tại UBND Thành phố, cùng với việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đã trực tiếp chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố nhiều chính sách, dự án phát triển KHCN như: Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01/CTTU của Thành ủy Đà Nẵng về phát triển Công nghệ sinh học; Xây dựng và trình UBND thành phố ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020; Xây dựng Đề án, trình UBND thành phố báo cáo Bộ KH&CN trình Chính phủ phê duyệt thành lập Trung tâm Y học hạt nhân và xạ trị; Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Chiếu xạ, trình UBND báo cáo Bộ KH&CN. Hiện nay, Trung tâm chiếu xạ đã được Bộ KH&CN đầu tư xây dựng, với qui mô giai đoạn 1 trên 50 tỷ đồng; dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2017; Xây dựng Đề án trình UBND thành phố thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội.
ThS Bùi Hồng Trung, PGĐ Sở Giáo thông, chủ trì thực hiện 8 đề tài khoa học cấp thành phố, cấp cơ sở, các kết quả nghiên cứu đều được triển khai ứng dụng. Riêng công trình Nghiên cứu và lựa chọn các giải pháp hợp lý xử lý đất yếu dưới nền đắp trong điều kiện địa chất thành phố, đạt hiệu quả cao về kinh tế, được Bộ trưởng Bộ GTVT tặng Bằng khen; BSCKII. Trần Thị Hoa Ban, nguyên Phó Giám đốc Sở y tế, với công trình “Nghiên cứu tình hình dị tật bẩm sinh thai nhi, trẻ sơ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề xuất các giải pháp can thiệp”, đạt loại giỏi. Kết quả đề tài là cơ sở để Sở Y tế thành lập Trung tâm Sàng lọc sơ sinh trực thuộc Bệnh viện Phụ sản-Nhi vào năm 2015; xây dựng hệ thống giám sát trẻ sơ sinh khuyết tật tại thành phố và áp dụng triển khai kỹ thuật sàng lọc sơ sinh 5 nhóm bệnh. Kết quả ứng dụng góp phần làm tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 5,7% năm 2011 tăng lên 40% năm 2015. Kết quả đề tài cũng đã biên soạn và cung cấp, phân phối tài liệu sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho cán bộ y tế và cộng đồng; Ths Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Lịch sử TP, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Chương trình KHXH và NV thành phố giai đoạn 2006 – 2010, đã có 03 Công trình nghiên cứu, chuyên khảo được in riêng và nhiều công trình nghiên cứu, chuyên khảo in chung với một số tác giả. Năm 2011, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo về Đề án Tạo nguồn cho chức danh bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; KS Trần Dân, PCT. Thường trực Hội Cầu đường Đà Nẵng, chủ trì thẩm tra thiết kế, phản biện, tư vấn trưởng những công trình cầu đường, có những ý kiến tư vấn, phản biện, đề xuất sắc sảo, sát hợp được Bộ GTVT và các cơ quan chức năng liên quan ghi nhận, đánh giá cao, được vinh danh “Trí thức Việt Nam tiêu biểu năm 2015 (do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tặng), Nhà Khoa học Kỹ thuật quản lý cầu đường Việt Nam tiêu biểu (do Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tặng năm 2010).
Cùng với đội ngũ trí thức tham gia hoạt động trên lĩnh vực sản xuất và quản lý nhà nước, nhiều trí thức trên lĩnh vực giáo dục đào tạo công tác tại các trường Đại học, trên địa bàn thành phố, tại học viện Chính trị QG Khu vực III vừa giảng dạy, vừa tham gia quản lý nhà trường, vừa chủ trì nhiều công trình có giá trị khoa học và ứng dụng cao, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TP, góp phần quan trọng vào việc đổi mới chương trình, đổi mới giáo trình, đổi mới phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng GD&ĐT, góp phần nâng cao vị thế, tầm ảnh hướng của nhà trường, được Nhà nước phong học hàm, học vị, tiêu biểu như PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng trường CĐCN – Đại học Đà Nẵng, PGS.TS Lê Thế Giới, nguyên PGĐ Đại học Đà Nẵng, PGS.TS Đoàn Quang Vinh PGĐ Đại học Đà Nẵng, PGSTS. Nguyễn Văn Lý – GĐ. Học Viện CT Khu vực III, TS Lê Quyên Bảo – Phó hiệu trưởng Đại học Duy Tân.
Đây là những hạt nhân tiêu biểu đã và đang động viên, khích lệ phong trào học tập, nghiên cứu, lao động sáng tạo và cống hiến, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của Thành phố.
Nhân kỉ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương, qua sự kiện này không chỉ nhằm tôn vinh các nhà hoạt động khoa học công nghệ tiêu biểu mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, trí tuệ thành phố, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; qua đó, tiếp tục thúc đẩy hoạt động KH&CN, phong trào lao động sáng tạo phát triển mạnh hơn nữa. Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ có những diễn biến phức tạp, thời cơ đan xen với thách thức. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là CNTT, công nghệ sinh học tiếp tục có những bước nhảy vọt, ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tri thức, làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và làm biến đổi sâu sắc các lĩnh vực xã hội. Trước thuận lợi, khó khăn của Thành phố và đất nước, đội ngũ trí thức có nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Phát huy những kết quả đạt được, đội ngũ trí thức nguyện phát huy trí tuệ, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KH&CN để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, đặc biệt là những sản phẩm phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố; phấn đấu xứng đáng là “hiền tài” của Thành phố.

Liên hiệp các Hội KH&KT Đà Nẵng
 Về trang chủ  In bản tin  Gửi tin cho bạn bè

 Xem các tin khác:

 HỘI THẢO: CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 (29/08)
 Tập huấn “Kỹ thuật chế tạo robot” cho học sinh trung học phổ thông (08/07)
 Hội thảo khoa học “Giải pháp nào cho giao thông thông minh Đà Nẵng” (03/12)
 Họp báo Công bố Cuộc thi Sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng 2016 (16/08)
 Nguồn năng lượng sạch cho tương lai (12/08)
 Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015 - Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh (03/12)
 Tưới nước bón phân cần đúng cách (10/11)
 LED Cột mốc ra đời và những ứng dụng to lớn của nó. (24/10)
 Thành lập Khu công nghệ cao Đà Nẵng (01/11)
 Khai trương hệ thống đào tạo trực tuyến về quản lý khoa học và công nghệ (04/07)
 Công nghệ đóng vai trò quyết định trong dự án điện hạt nhân (18/06)
 Việt Nam và Đông Uruguay ký hiệp định Hợp tác về khoa học và công nghệ cấp Chính phủ (18/06)
 10 ý tưởng thú vị trong tuần qua (18/06)
 Đại học Lạc Hồng vô địch Robocon 2010 (18/06)

 

Xem tin ngày:

 
Khảo sát đơn vị có công trình đoạt giải nhì

Đà Nẵng có 4 Công trình đoạt giải thướng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019

     
<i>Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải</i>.

Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12, Giải thưởng sáng tạo KH &CN năm 2013....

     

Phát động Giải thưởng Hồ Nghinh lần thứ I

     
Ông Huỳnh Văn Ngộ - PGĐ Sở Khoa học & Công nghệ, Phó BTC Giải thưởng TP, phát biểu tại hội nghị.

Triển khai Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2011

     

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO: CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

     

Tập huấn “Kỹ thuật chế tạo robot” cho học sinh trung học phổ thông

     

Hội thảo khoa học “Giải pháp nào cho giao thông thông minh Đà Nẵng”

     

Vinh danh các Nhà hoạt động KHCN tiêu biểu.

     

Y - DƯỢC HỌC - SỨC KHOẺ

An toàn thực phẩm

     

Mỹ chế tạo gan từ tế bào chuột

     
Bệnh nhân chờ KCB theo thẻ BHYT

Xã hội hóa bảo hiểm y tế

     

NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở khu vực miền Trung & Tây nguyên lần thứ II năm 2019

     
Ảnh minh họa

Sử dụng phân bón để diệt cỏ - tốt cho cây, thân thiện môi trường

     

Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

     

Nhân giống vô tính, trồng thành công sâm Ngọc Linh

     

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Việt Nam lần đầu giải mã hoàn chỉnh hệ gen cây lúa (Theo vusta.vn)

     
Chỉ cần gạt bóng đèn sang trái hoặc phải, lượng ánh sáng sẽ được điều chỉnh theo ý muốn của bạn.

‘Đèn đòn bẩy’ điều khiển độ sáng

     

Thay thế chất bán dẫn bằng sợi quang

     

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN

Hội thảo “An toàn thực phẩm đối với sức khỏe người dân” tại Đà Nẵng

     

Hội thảo “Văn hóa giao thông với văn minh đô thị” tại Đà Nẵng

     

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) – Động lực phát triển kinh tế

     

Hội thảo “Ứng dụng trường năng lượng sinh học trong việc tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người”

     
 

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nhập từ khoá cần tra cứu thông tin:

Chọn:

   

SỰ KIỆN NỔI BẬT

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2020 (ROBODNIC)

CHỦ ĐỀ VÀ LUẬT THI ĐẤU CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG 2020

MẪU PHIẾU KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBODNIC 2020

THỎA THUẬN HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ (Giai đoạn 2020 - 2025)

THÔNG BÁO Số: 245/TB-LHH Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng khoá VI, nhiệm kỳ 2020 –2025

Thông báo về chức danh, chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ Tịch và Tổng thư ký của cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tp Đà Nẵng Khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phần 2: Các báo cáo tham luận Đại hội VI- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ĐN nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bản vẽ phân chia khu vực sân thi đấu và đĩa chứa bóng Robodnic 2020

Bản thiết kế sân Robodnic 2020

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16 (2019 - 2020)

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 16 (2020 - 2021)

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bạn đánh giá website này của Liên hiệp hội như thế nào?
 
Giao diệp đẹp
Nội dung phong phú
Dễ tra cứu thông tin
Bình thường

XEM LỊCH VẠN SỰ

LIÊN KẾT WEBSITE

THÔNG TIN ONLINE

Tổng số người đã truy cập: 2442495 lần xem

  Số người đang truy cập: 1
 

© Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ: Số 05 đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3539322 - Email: lhhdanang@gmail.com

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn