Đặt website làm trang chủ

Ghi nhớ website này

http://www.lhhdanang.vn

 
 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật công bố quyết định giải thể Trưng tâm Trường sing học Đà Nẵng
Ban biên tập - LHH

 
 
Tình hình bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng tại thành phố Đà Nẵng, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2018.
Trần Quốc Tuấn - Liên hiệp hội Đà Nẵng

 
 
Chiếu sáng thông minh dựa trên nền tảng kỹ thuật số thoả mãn mọi yêu cầu về sánh sáng, hiệu quả cao về năng lượng.
Trần Quốc Tuấn - Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT tp. Đà Nẵng

 
 
Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Chính trị đã khẳng định Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) Việt Nam có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Là nơi tập hợp đông đảo, đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ đa ngành để tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường. Đây là tiềm năng và lợi thế của hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam.
Trần Quốc Tuấn - Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT tp. Đà Nẵng

 
 
Sáng ngày 11-8, tại nhà thi đấu trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng đã diễn ra các trận tứ kết, bán kết, chung kết và Lễ bế mạc trao giải cuộc thi Robodnic 2019
Võ Tiến Dũng

 
 
Cuộc thi Sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2019 (RoboDnic 2019) là sân chơi bổ ích cho học sinh, nhằm cổ vũ cho phong trào nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot của các học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh lân cận.
Trần Quốc Tuấn

 
 
Sáng ngày 7/7/2019 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng (LHHĐN) phối hợp với Đại học Bách khoa Đà Nẵng (ĐHBK) tổ chức buổi Tập huấn về kỹ thuật chế tạo robot cho học sinh các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi tham gia Cuộc thi Sáng tạo robot năm 2019.
Võ Tiến Dũng

 
 
Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng (DANUSTA) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn ĐDSH Nước Việt Xanh (GreenViet), Trung tâm Con người & Thiên nhiên (PanNature) và Nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy “Môi trường & tài nguyên sinh vật” Đại học Đà Nẵng (DN-EBR) tổ chức, với chủ đề của năm 2019 là: “Đồng quản lý Tài nguyên thiên nhiên - Những mô hình tốt và đề xuất chính sách”.
Kim Nhung, Phó Trưởng ban TTĐN

 
 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng công bố quyết định giải thể 2 Trung tâm trực thuộc: 1. Trung tâm Ngoại ngữ kết nối Anh ngữ; 2. Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp Đà Nẵng

 
 
Chiều ngày 5/6/2019, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng ký kết hợp đồng tài trợ và bảo trợ kỹ thuật trong việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo robot dành cho học sinh THPT thành phố Đà Nẵng mở rộng năm 2019 – Robodnic 2019 và một số nội dung thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ.
Võ Tiến Dũng

   
 

TIN MỚI NHẬN  

   Công bố quyết định giải thể Trung tâm trực thuộc

   HỘI THẢO – TẬP HUẤN: PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

   HỘI THẢO: CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

   LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG VỚI HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN XA HỘI

   Bế mạc Cuộc thi Sáng tạo robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2019 (Robodnic 2019)

   KHAI MẠC ROBODNIC 2019

 

       TRANG NHẤT  GIỚI THIỆU VÀ ĐIỀU LỆ

    ..::: Bản tin cập nhật ngày 23/06/2010 ...

Điều lệ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

ĐIỀU LỆ
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố)

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định chung.
1. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Liên hiệp hội), tên tiếng Anh là Da Nang Union of Science and Technology Association (DANUSTA) là tổ chức chính trị - xã hội tự nguyện của trí thức thành phố Đà Nẵng hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;
2. Liên hiệp hội đặt dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ Đà Nẵng, chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Đà Nẵng, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là UBMTTQVN thành phố).

Điều 2.Mục đích hoạt động
Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học - công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế - xã hội, nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điều 3.Nguyên tắt hoạt động
1. Liên hiệp hội tuân thủ pháp luật của Nhà nước, hoạt động theo Điều lệ do Đại hội đại biểu Liên hiệp hội thông qua và được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.
2. Liên hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắt tập trung dân chủ, tự nguyện, tự quản và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 4.Trụ sở, tư cách pháp nhân
1. Liên hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định hiện hành của Nhà nước;
2. Trụ sở của Liên hiệp hội đặt tại số 05, đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Chương II
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ


Điều 5.Chức năng
Liên hiệp hội có 4 chức năng sau đây:
1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;
2. Làm đầu mối giữa các hội thành viên với Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp hội;
3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên và các tổ chức trực thuộc;
4. Điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các hội thành viên và đội ngũ trí thức Khoa học - Công nghệ nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ của mình phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố và đất nước.

Điều 6.Nhiệm vụ
Liên hiệp hội có các nhiệm vụ chính sau đây:
1. Củng cố, kiện toàn, phát triển hệ thống tổ chức Liên hiệp hội và hội viên ngày càng vững mạnh theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội; lựa chọn, phát triển các loại hình tổ chức, hoạt động phù hợp với đặc điểm Liên hiệp hội, đảm bảo mọi hoạt động của Liên hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Liên hiệp hội; góp phần đấu tranh chống lại các luận điệu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng.
2. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp hội; đổi mới việc tổ chức, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với trí thức Khoa học và công nghệ; chủ động tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ… để góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
3. Phối hợp với các cơ quan liên quan góp ý, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của Liên hiệp hội theo quy định pháp luật; đồng thời, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ để đẩy mạnh hoạt động Liên hiệp hội trong thời kỳ mới.
4. Thực hiện tốt vai trò thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, phối hợp với các tổ chức và đoàn thể, nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng, nếp sống văn hoá, văn minh trên địa bàn thành phố; vận động và tạo điều kiện để trí thức Việt kiều góp phần trí tuệ và sức lực vào công cuộc xây dựng thành phố.
5. Điều phối, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Chương III
THÀNH VIÊN LIÊN HIỆP HỘI


Điều 7.Thành viên
Liên hiệp hội bao gồm: Thành viên chính thức, thành viên liên kết và thành viên danh dự.
Thành viên chính thức Liên hiệp hội gồm: các hội thành viên là các hội chuyên ngành; hội nghề nghiệp; câu lạc bộ khoa học - kỹ thuật; các trung tâm, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật.
Thành viên liên kết và thành viên danh dự bao gồm các cá nhân và tổ chức hoạt động hợp pháp trong các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật ở trong và ngoài nước, tán thành Điều lệ Liên hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập và được Ban Chấp hành Liên hiệp hội chấp nhận.

Điều 8.Quyền hạn của thành viên
1. Quyền hạn của các thành viên chính thức
a. Tự chủ, tự quản, hoạt động theo Điều lệ hoặc Quy chế riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở tán thành Điều lệ của Liên hiệp hội;
b. Tham gia thảo luận và biểu quyết các chủ trương, chương trình, kế hoạch chung của Liên hiệp hội.
c. Được đề cử, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên hiệp hội;
d. Được cung cấp thông tin về khoa học - công nghệ và được Liên hiệp hội hỗ trợ và giúp đỡ trong hoạt động;
e. Được Liên hiệp hội xét khen thưởng khi có thành tích và được hưởng các quyền lợi của tổ chức Liên hiệp hội.
2. Quyền hạn của thành viên liên kết và thành viên danh dự:
Thành viên liên kết và thành viên danh dự có quyền hạn như các thành viên chính thức nhưng không có quyền biểu quyết các vấn đề của Liên hiệp hội và quyền ứng cử, bầu cử vào cơ quan lãnh đạo của Liên hiệp hội.

Điều 9.Nghĩa vụ của thành viên
1. Nghĩa vụ của thành viên chính thức
a, Chấp hành Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Điều lệ Liên hiệp hội, thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Đại hội, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp hội; tăng cường hoạt động củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức hội, chú trọng phát triển hội viên;
b, Không ngừng mở rộng ảnh hưởng và uy tín của Liên hiệp hội, vận động hội viên của mình hưởng ứng các hoạt động do Liên hiệp hội tổ chức;
c, Xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thực hiện sự hỗ trợ hợp tác trong hoạt động của hệ thống Liên hiệp hội, chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp hội;
d, Đóng hội phí theo quy định của Ban Chấp hành Liên hiệp hội.
2. Nghĩa vụ của thành viên liên kết và thành viên danh dự:
Thành viên liên kết và thành viên danh dự có nghĩa vụ như thành viên chính thức nhưng không đóng hội phí theo quy định của Ban Chấp hành Liên hiệp hội.

Điều 10.Kết nạp và ra khỏi thành viên Liên hiệp hội Việc kết nạp hoặc ra khỏi thành viên của Liên hiệp hội do Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp hội quyết định. Ban Chấp hành có thể ủy quyền cho Ban Thường vụ quyết định và thông báo cho Ban Chấp hành tại cuộc họp gần nhất.

Chương IV
TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
CỦA LIÊN HIỆP HỘI ĐÀ NẴNG


Điều 11.Đại hội đại biểu
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp hội là Đại hội đại biểu Liên hiệp hội, nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Đại hội có thể họp bất thường khi trên 2/3 (hai phần ba) số Ủy viên Ban Chấp hành hoặc trên 1/2 (một phần hai) hội thành viên đề nghị;
2. Việc cử đại biểu dự Đại hội do Ban Chấp hành Liên hiệp hội quy định.

Điều 12.Nhiệm vụ của Đại hội
1. Thảo luận và thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Liên hiệp hội, quyết định phương hướng hoạt động và nhiệm vụ của Liên hiệp hội;
2. Thảo luận và biểu quyết việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Liên hiệp hội;
3. Bầu Ban Chấp hành;
4. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, giải thể hội.

Điều 13.Ban Chấp hành
1. Ban Chấp hành Liên hiệp hội gồm: đại diện các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc; đại diện cơ quan Thường trực do Ban Chấp hành khoá trước giới thiệu nhưng không quá 1/3 (một phần ba) tổng số uỷ viên Ban Chấp hành. Việc bầu Ban Chấp hành bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu do Đại hội quyết định;
2. Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội, có trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Liên hiệp hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội; tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội và quyết định cơ cấu các tổ chức của Liên hiệp hội. Khi xét thấy cần thiết, Ban chấp hành có thể quyết định bổ sung hay miễn nhiệm thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội. Số lượng thành viên Ban Chấp hành được bổ sung không được quá 1/3 (một phần ba) số thành viên Ban Chấp hành do Đại hội bầu;
3. Ban Chấp hành Liên hiệp hội họp định kỳ 06 (sáu) tháng một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Ban Chấp hành.

Điều 14.Ban Thường vụ
1. Ban Thường vụ là do Ban Chấp hành Liên hiệp hội hiệp thương cử ra gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các uỷ viên Ban Thường vụ. Số lượng uỷ viên Ban Thường vụ và thể thức hiệp thương cử ra Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Số lượng Ban Thường vụ không quá 1/3 (một phần ba) số Ủy viên Ban Chấp hành. Ban Thường vụ là cơ quan chấp hành của Ban Chấp hành, lãnh đạo giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Liên hiệp hội;
2. Ban Thường vụ định kỳ 03 (ba) tháng họp 01 (một) lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch hoặc Thường trực Liên hiệp hội (Bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký). Ban Thường vụ có quyền:
a, Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Liên hiệp hội, các phòng, ban, các hội đồng chuyên môn và các đơn vị, tổ chức hoạt động khoa học - công nghệ trực thuộc;
b, Công nhận sự tham gia tự nguyện của các hội thành viên Liên hiệp hội theo ủy quyền của Ban Chấp hành;
c) Thống nhất để các hội thành viên tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ trước khi các hội thành viên báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định;
d) Công nhận Ban Chấp hành hội thành viên sau khi có kết quả bầu cử và hồ sơ đề nghị của hội thành viên.

Điều 15.Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch
1. Chủ tịch Liên hiệp hội chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Liên hiệp hội, có nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động của Liên hiệp hội giữa hai kỳ họp của Ban Thường vụ;
2. Chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, triệu tập các cuộc họp không định kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp hội;
3. Chủ tịch là Thủ trưởng cơ quan Thường trực Liên hiệp hội. Chủ tịch có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch trực hoặc Tổng Thư ký làm Thủ trưởng cơ quan Thường trực Liên hiệp hội;
4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh: Giám đốc, phó giám đốc các tổ chức khoa học - công nghệ, các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm và miễn nhiệm lãnh đạo Văn phòng Liên hiệp hội, các phòng, ban chuyên môn thuộc Liên hiệp hội sau khi thông qua Thường trực Liên hiệp hội.

Điều 16:Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Chủ tịch khác của Liên hiệp hội tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Các Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Liên hiệp hội trong lĩnh vực được Chủ tịch phân công, uỷ quyền và không được uỷ quyền lại.

Điều 17.Tổng Thư ký
Tổng Thư ký Liên hiệp hội điều hành các công việc hàng ngày của cơ quan Thường trực Liên hiệp hội theo ủy quyền của Chủ tịch Liên hiệp hội; Tổng Thư ký trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Liên hiệp hội và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Điều 18:Ủy viên Ban Chấp hành
Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tham gia ý kiến và biểu quyết các công việc của Liên hiệp hội trong kỳ họp Ban chấp hành;
2. Tùy khả năng điều kiện và yêu cầu công tác được Ban Chấp hành giao phụ trách các nhiệm vụ có tính lâu dài hoặc đột xuất;
3. Được cung cấp thông tin hoạt động của Liên hiệp hội, các hội thành viên và tổ chức trực thuộc Liên hiệp hội;
4. Vắng mặt 03 (ba) lần liên tục các kỳ họp của Ban Chấp hành, không có lý do chính đáng thì coi như tự ý ra khỏi Ban Chấp hành và không còn tham gia các hoạt động khác của Ban Chấp hành Liên hiệp hội;
5. Khi người đại diện các tổ chức thành viên là uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội không còn giữ chức vụ của mình thì đương nhiên không còn là uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội, người kế nhiệm sẽ được Ban Chấp hành Liên hiệp hội bầu bổ sung, thay thế.

Điều 19. Ban Kiểm tra
Ban Kiểm tra Liên hiệp hội do Ban Chấp hành bầu ra. Ban Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Liên hiệp hội;
2. Kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính và các hoạt động khác của Liên hiệp hội và các tổ chức trực thuộc Liên hiệp hội;
3. Hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm tra các hội thành viên;
4. Xem xét, kiểm tra và đề xuất hướng giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hội viên và hoạt động của Liên hiệp hội.

Điều 20. Văn phòng, các ban
1. Văn phòng của Liên hiệp hội là bộ phận giúp việc cho Ban Thường trực Liên hiệp hội; thực hiện các văn bản, dự kiến chương trình hoạt động và các thủ tục liên quan; giúp Ban Thường vụ theo dõi các hội thành viên, các trung tâm và đơn vị trực thuộc;
2. Số lượng, nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng, các ban, các đơn vị trực thuộc của Liên hiệp hội do Ban Chấp hành Liên hiệp hội quy định;
3. Các ban, các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội là bộ phận tham mưu về chuyên môn, nghiệp vụ cho Liên hiệp hội.

Điều 21. Đảm bảo điều kiện hoạt động
1. Hàng năm, Liên hiệp hội lập kế hoạch về tổ chức nhân sự, tài chính, phương tiện hoạt động theo hướng dẫn của các ngành chuyên môn trình cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn và hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt;
2. Liên hiệp hội được UBND thành phố hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để hoạt động;
3. Việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc tại Liên hiệp hội được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND thành phố Đà Nẵng.

Chương V
TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH


Điều 22:Nguồn tài chính của Liên hiệp hội
1. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
2. Tài trợ bằng tiền và hiện vật của các cá nhân, tổ chức và đoàn thể trong và ngoài nước.
3. Hội phí của hội viên và đóng góp của các đơn vị trực thuộc.
4. Những khoản thu hợp pháp từ các hoạt động của Liên hiệp hội.

Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


Điều 23:Khen thưởng
Các hội thành viên, các trung tâm và các đơn vị trực thuộc, các ban chuyên môn và các tổ chức thuộc Ban Chấp hành Liên hiệp hội và các cá nhân hội viên có thành tích trong công tác hội và trong hoạt động khoa học - công nghệ được Liên hiệp hội khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Kỷ luật
Các hội thành viên, các trung tâm và đơn vị trực thuộc, các ban chuyên môn và các tổ chức thuộc Ban Chấp hành Liên hiệp hội và các hội viên vi phạm Điều lệ của Liên hiệp hội hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín thì bị xử lý kỷ luật. Trường hợp vi phạm pháp luật, Liên hiệp hội sẽ đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được ít nhất 1/2 (một phần hai) số đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết, tán thành và phải được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt mới có giá trị thi hành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành
Điều lệ này gồm 07 (bảy) Chương, 26 (hai mươi sáu) Điều đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ V, ngày 17 tháng 3 năm 2015 và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ
(Đã ký và Đóng dấu)

Trần Quốc Tuấn
 Về trang chủ  In bản tin  Gửi tin cho bạn bè

 Xem các tin khác:

 Danh bạ điện thoại các phòng ban (18/06)
 Các hội thành viên và đơn vị trực thuộc (04/07)
 Cơ cấu tổ chức (18/06)
 Giới thiệu về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng (23/06)

 

Xem tin ngày:

 
<i>Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trao Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải</i>.

Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12, Giải thưởng sáng tạo KH &CN năm 2013....

     

Phát động Giải thưởng Hồ Nghinh lần thứ I

     
Ông Huỳnh Văn Ngộ - PGĐ Sở Khoa học & Công nghệ, Phó BTC Giải thưởng TP, phát biểu tại hội nghị.

Triển khai Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2011

     

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO: CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

     

Tập huấn “Kỹ thuật chế tạo robot” cho học sinh trung học phổ thông

     

Hội thảo khoa học “Giải pháp nào cho giao thông thông minh Đà Nẵng”

     

Vinh danh các Nhà hoạt động KHCN tiêu biểu.

     

Y - DƯỢC HỌC - SỨC KHOẺ

An toàn thực phẩm

     

Mỹ chế tạo gan từ tế bào chuột

     
Bệnh nhân chờ KCB theo thẻ BHYT

Xã hội hóa bảo hiểm y tế

     

NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Hội thảo khoa học quốc tế Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở khu vực miền Trung & Tây nguyên lần thứ II năm 2019

     
Ảnh minh họa

Sử dụng phân bón để diệt cỏ - tốt cho cây, thân thiện môi trường

     

Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

     

Nhân giống vô tính, trồng thành công sâm Ngọc Linh

     

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Việt Nam lần đầu giải mã hoàn chỉnh hệ gen cây lúa (Theo vusta.vn)

     
Chỉ cần gạt bóng đèn sang trái hoặc phải, lượng ánh sáng sẽ được điều chỉnh theo ý muốn của bạn.

‘Đèn đòn bẩy’ điều khiển độ sáng

     

Thay thế chất bán dẫn bằng sợi quang

     

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN

Hội thảo “An toàn thực phẩm đối với sức khỏe người dân” tại Đà Nẵng

     

Hội thảo “Văn hóa giao thông với văn minh đô thị” tại Đà Nẵng

     

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) – Động lực phát triển kinh tế

     

Hội thảo “Ứng dụng trường năng lượng sinh học trong việc tập luyện thiền, luân xa để giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sức khỏe con người”

     
 

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nhập từ khoá cần tra cứu thông tin:

Chọn:

   

SỰ KIỆN NỔI BẬT

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC LẦN THỨ 15 (2018-2019)

THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 15 (2018 - 2019)

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2019 (ROBODNIC)

CHỦ ĐỀ LUẬT CHƠI CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT DÀNH CHO HỌC SINH THPT ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG 2019

Mẫu đơn đăng ký tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019)

Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019)

Công bố Quyết định giải thể

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 14 (2017 - 2018)

Danh sách các đề tài vào chung khảo Hội thi STKT toàn quốc lần thứ 14 năm 2017

Mẫu đơn đăng ký tham gia cuộc thi Sáng tạo TTNNĐ năm 2018

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bạn đánh giá website này của Liên hiệp hội như thế nào?
 
Giao diệp đẹp
Nội dung phong phú
Dễ tra cứu thông tin
Bình thường

XEM LỊCH VẠN SỰ

LIÊN KẾT WEBSITE

THÔNG TIN ONLINE

Tổng số người đã truy cập: 2072527 lần xem

  Số người đang truy cập: 37
 

© Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Địa chỉ: Số 05 đường Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3539322 - Email: lhhdanang@gmail.com

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn